👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem, pedagogisk planering av fredagsfinalen.

Skapad 2019-04-02 11:47 i Lerbäckskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3
Mall för pedagogisk planering på fritidshem.

Innehåll

Underlag för planering av:

 

Fredagsfinalen

Tidsperiod:

ht/vt 18/19

 

Mål: (utvärderingsbart)

Att skapa ett bra och trevligt samarbete på fotbollsplanen där alla tar hänsyn till varandra och lär sig sammarbeta samt lösa konflikter. Vi anser att detta är ett bra sätt att lära sig att förhålla sig till regler men även andras känslor/förmågor och åsikter.

 

Elevgruppens behov/intresse:

Det fins ett stort intresse i vår barngrupp av att spela fotboll och får röra på sig.

Samtidigt så har vi märkt att det uppstår många konflikter i aktiviteten och att många behöver träna på att sammarbeta och ta hänsyn till andra.

 

 

Vad skall vi göra? Vilka aktiviteter skall ingå?

Hur och när skall vi göra det?

Vem skall göra det?

 

 

Vi ska spela fotboll mot barnen där vi pedagoger under aktivitetens gång instruerar och hjälper barnen till ett så bra samarbete som möjligt. Samtidigt som vi får en bra insyn till varför konflikterna uppstår och hur vi kan främja en positiv attityd på planen.

 

 

Varje fredag efter mellanmålet.

Minst

2 pedagoger.

 

Hur gör vi eleverna delaktiga?

 

 

I och med deras stora intresse för fotboll och i kombination med att som tycker det är jätteroligt när vi vuxna är med så förväntar vi oss ett sort engagemang hos de flesta barnen, vilket det varit varje vecka hittills.

 

 

 

Hur följer vi upp, synliggör, dokumenterar och utvärderar?

 

 

 

Under matchens gång så tar vi pauser när det behövs för att förklara för barnen vad dom gör bra samt vad dom behöver träna på och hur dom kan göra för att det ska bli bättre. Det är en lång process som tar tid men som vi märker ger resultat.

Barnen pratar mycket om detta hemma och berättar om finalerna för sina föräldrar, samt att vi ofta sätter upp ett tidningsblad på dörren för att uppmärksamma att vi spelat en final och så att föräldrarna då frågar sina barn hur det gått. Detta för att kanske kunna skapa lite reflektioner hos barnen.

 

 

 

Utvärdering och Analys. Hur jobbar vi vidare?

 

 

 

Vi diskuterar ofta på våra planeringar om hur klimatet på fotbollsplanen är och olika strategier för att göra det bättre. Vi kommer fortsätta med fredagsfinalerna samt stödja barnen alla veckans andra dagar, då det spelas mycket fotboll.

 

 

Uppgifter