Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2019-04-02 13:12 i Stenkulan Lerum
Arbetsområdet om ekologi i åk 7.
Grundskola 7 Biologi
Ekologi: Läran om samspelet i naturen. Ekologi beskriver samspelet mellan organismer (levande varelser) och deras omgivning eller miljö. Arbetet kommer redovisas i en film samt ett skriftligt prov. Vi kommer också genomföra lab.

Uppgifter

 • Kolets kretslopp

 • Kolets kretslopp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Ekologi

Begreppsligs förmåga

Kunna förstå begreppen så att du kan använda dem i nya och gamla sammanhang.
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  7-9   Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Bi  7-9   Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Bi  7-9   Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
På väg
Du är på väg mot det grundläggande kunskapskravet.
E
C
A
Begrepp inom ekologi
Du uttrycker dig enkelt med vardagligt språk när du skriver och berättar.
Du använder ett blandat språk som innehåller vardagliga och naturvetenskapliga begrepp när du skriver och berättar om ekologi.
Du använder nv-begrepp på rätt sätt när du skriver och berättar om ekologi.

Begrepp och analys förmåga

Kunna förstå begreppen och använda dem för att förklara konsekvenser i näringskedjan.
 • Bi  7-9   Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
På väg
Du är på väg mot det grundläggande kunskapskravet.
E
C
A
Ekosystem
Du kan exempel på olika ekosystem, berätta kort om livsmiljön.
Du använder många begrepp för att beskriva ett ekosystem, du visar på koppling till konsumenter och näringsväv.
Du använder många begrepp med säkerhet när du beskriver ekosystem, du gör kopplingar till konsumenter och näringsväv.
Konsekvenser i näringskedja
Du kan se någon rimlig konsekvens om en av de levande organismerna skulle försvinna.
Du kan se och förklara flera rimliga konsekvenser för näringskedjan och näringsväven om en av organismerna försvinner.
Du kan se och förklara flera rimliga konsekvenser i flera steg för näringskedjan och näringsväven om en av organismerna försvinner.
Kretslopp
 • Bi  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
Du nämner något om kretsloppen för vatten, kol eller hur energin flödar.
Du beskriver hur energin flödar genom ekosystemet. Du beskriver kolets och vattnets kretslopp på ett utvecklat sätt genom att använda begreppen korrekt.
Du beskriver hur energin flödar genom ekosystemet. Du beskriver kolets och vattnets kretslopp på ett välutvecklat sätt genom att använda begreppen och kemisk formel. Du nämner något om några av de andra kretsloppen i ett ekosystem.

Kommunikativ och analys förmåga

Du kan redovisa din undersökning i en tabell och därefter förklara ditt resultat med nv-begrepp och koppla det till ekosystem och cellandning.
 • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
På väg
Du är på väg mot det grundläggande kunskapskravet.
E
C
A
LAB - cellandning
Du följer instruktionerna och kan dra en enkel slutsats som du förklarar med vardagligt språk.
Du följer instruktionerna arbetar metodisk och kan m h a läraren förklara resultatet och dra en slutsats med nv-begrepp.
Du följer instruktionerna arbetar effektivt och kan på egen hand förklara resultatet och dra en slutsats med nv-begrepp.

Källkritik och användning av information

Du visar att du är källkritisk och att du kan använda naturvetenskaplig information för att skapa en film om ert ekosystem.
 • Bi  E 9   Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Bi  E 9   Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
På väg
Du är på väg mot det grundläggande kunskapskravet.
E
C
A
Källkritik och användning av information
Du kan söka naturvetenskaplig information och berättar på ett enkelt sätt varför källorna är trovärdiga och relevanta i gruppens film/uppgift.
Du kan söka naturvetenskaplig information och berättar varför källorna är trovärdiga och relevanta i gruppens film eller i skriftlig uppgift.
Du kan söka naturvetenskaplig information och berättar samt motiverar varför källorna är trovärdiga och relevanta i gruppens film och i skriftlig uppgift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: