Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter

Skapad 2019-04-02 13:42 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Vi ska jobba med krafter, dragkraft, tryckkraft, motkraft, centrifugalkraft, gravitation. Tyngdpunkt
Grundskola 5 Teknik Fysik
Vi jobbar med olika krafter, krafter, motkrafter, centrifugalkraft, tyngdkraft. Vi bekantar oss med enheten Newton. Vi jobbar även med jämvikt och tyngdpunkt. Slutligen sammankopplar vi krafter med de mäktiga 5 " Det du förlorar i väg vinner du i kraft".

Innehåll

 

 

Tidsperiod:

 vecka 14-17

Vilka förmågor du kommer att utveckla:

 

- Delta i samtal/resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter.

- Utföra undersökningar utifrån givna eller egna frågeställningar. utförande och utvärdering.

- Kunna använda aktuella begrepp, för att kunna beskriva samband i kroppen

 

Kunskapsmål

Kunna beskriva:

 • kraft
 • motkraft
 • dragningskraft
 • tyngdkraft-gravitation
 • friktionskraft
 • centrifugalkraft
 • massa
 • ett föremåls tyngdpunkt
 • vad jämvikt är
 • vad ett föremåls stödyta är
 • skruven, lutande planet, kilen, hjulet, blocket

 

Aktuella begrepp:

kraft

Newton

motkraft

tyngdkraft

centrifugalkraft 

dragningskraft

massa

tyngdpunkt

jämnvikt

friktionskraft

de mäktiga 5

 

Arbetssätt:

Genomgångar

Filmer

praktiska undersökningar som manar till reflektion

Texter med instuderingsfrågor och diskussioner.

 

Material:

 Lärobok, filmer, genomgångar

 

Bedömning:

Praktiskt arbete.

Muntliga och skriftliga reflektioner.

Frågor på whiteboard

Kahoot

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • tyngdpunkt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: