👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allas lika värde, avd. Jollen (numera Arken ht-19)

Skapad 2019-04-02 15:16 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Pedagogerna arbetar medvetet med genus och jämställdhet för att förmedla dessa värderingar till barnen för att de ska få förståelse för alla människors lika värde.

Innehåll

Nuläge: Det finns värderingar hos barnen att arbeta med kring genus och jämställdhetsfrågor enligt Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
    Lpfö98 Rev. 2016