Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse - LPP Fysik

Skapad 2019-04-02 15:39 i Lillegårdsskolan Partille
Du får möjlighet att lära dig mer om kraft, rörelse och friktion under detta arbetsområde.
Grundskola 5 – 6 Fysik
Vad är energi och vad är kraft? Vad är rörelse, dragningskraft och friktion. Hur hänger dessa begrepp ihop? Hur bildas energi och i vilka former förekommer energi? Vilka energikällor finns och hur tillverkar vi i Sverige vår energi? Hur uppstår växthuseffekten, hur påverkar den jorden och vad kan vi göra åt den? Vad händer egentligen då man rör sig? Friktion, hur uppstår det? Allt detta ska vi ta reda på tillsammans.

Innehåll

Förmågor vi tränar

Analysförmåga

- förstå varför något är på ett visst sätt och kunna förklara det.

Begreppslig förmåga

- förstå olika begrepp, d.v.s. nya ord som används inom ett visst ämne.

T.ex. olika fysikord som kraft, rörelse, friktion o.s.v.

- visa att du kan kunna använda begreppen.

Syfte

Vi jobbar med detta för att du ska förstå vad friktion, rörelse, kraft och energi egentligen är. Du kommer att ha användning av det då du följer, analyserar eller deltar i samhällsdebatten. Du förstår samband då du cyklar uppför och nedför backar, åker bil och andra transportmedel. Du kan redogöra för olika energiformer och växthuseffekten.

 

Mål

Målet är att du ska: 

 • Målet är att du ska: 

  • veta vad hastighet, acceleration, fritt fall, tyngdpunkt, tidvatten, rörelse, är samt kunna ge exempel på det (t.ex. förstå vad som händer med en människa som står i en buss som bromsar),
  • veta vad en kraft och motkraft är och kunna ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen,
  • kunna förklara vad gravitations-, tyngd- och friktionskraft är genom att kunna ge exempel.
  • känna till att kraft mäts i N (Newton) och hur man kan mäta olika krafter.’
  • Känna till olika energiformer och hur de uppstår
  • Känna till olika energikällor och hur de produceras
  Förstå växthuseffekten och koldioxidhaltens betydelse för jordens temperatur

Arbetsformer

 • Se filmer
 • Arbeta med boken "Boken om fysik och kemi"
 • Föreläsningar
 • Undersökningar

Bedömning

Det jag kommer att bedöma är hur väl du kan:

 •  
  • Genomgångar och klassdiskussioner
  • Arbeta med instuderingsuppgifter i boken Utkik fysik och kemi
  • Vetenskapligt filmmaterial

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Fy  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6

Matriser

Fy
Kraft och rörelse

Kan inte än
Kan
Kan väl
Rörelse
Jag kan förklara vad hastighet är och kan nämna några olika mått för detta. Accelerera, retardera
Kan dessutom räkna ut medelhastighet.
Fritt fall
Jag vet vad fritt fall är och kan beskriva olika situationer där detta finns. Vet olika krafter som kan påverka.
Jag kan beskriva hur fritt fall kan påverkas med hjälp av begreppen luftmotstånd och gravitation.
Gravitation
Jag vet vad gravitation är och hur kraften påverkar oss. Vet att kraften mäts i Newton
Jag kan förklara skillnaden mellan tyngd och vikt. Tänk på skillnaden mellan Jorden och månen. Viktlös eller tyngdlös?
Tidvatten
Jag kan beskriva vad tidvatten är och vad som händer.
Jag kan också förklara detta fenomen med till största del korrekta begrepp. Månens gravitation och dess påverkan på vattnet.
Friktion
Jag kan beskriva vad friktion är och när det är låg respektive hög friktion.
Kan ge exempel på olika situationer där hög respektive låg friktion är bra eller mindre bra.
Tröghetslagen
Jag kan beskriva vad som menas med tröghetslagen.
Jag kan ge olika exempel för att visa på hur tröghetslagen fungerar med kopplingar till vardagliga situationer.
Övriga krafter
Jag kan kort beskriva några fler krafter i vardagen. Kan nämna och kort säga vad dessa krafter är: Centripetal- och centrifugalkraft
Jag kan beskriva närmare vilka situationer där krafterna syns. (tvättmaskin, karusell) Kan beskriva hur krafterna verkar, inåt eller utåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: