Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2019-04-02 16:05 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 5 Engelska
Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya sätt att se på omvärlden och ge ökade möjligheter till kontakter. Kan man engelska har man goda möjligheter att kunna få människor att förstå en på fler ställen runt om på vår planet.

Innehåll

 

 

Syfte med undervisningen

Eleverna ska utveckla kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. 

 

 

Du kommer att få utveckla förmågan att:

förstå enkla instruktioner.

• känna igen och lära dig vardagliga ord och fraser.

• kunna berätta något om dig själv och andra.

• läsa och förstå korta texter.

• ställa och besvara enkla frågor i dialoger.

• skriva egna korta texter. 

 

 

Så här kommer vi att arbeta

 

• läsa och skriva enkla texter. 

• träna på att prata engelska med dina klasskamrater

• lära dig ord och fraser genom att läsa och översätta texter i boken, lekar, spel, korsord, sånger och ramsor.

• lyssna på engelskt tal med hjälp av film, musik och din lärare.

 

Varje vecka kommer vi att ha läxa för att befästa våra förmågor.

Vi använder oss av läromedlet "Good Stuff gold". 

 

 

Det här ska du lära dig

 • Att läsa enkla instruktioner.
 • Att öva ord och fraser.
 • Att berätta saker om dig själv och andra.
 • Att läsa och förstå korta texter.
 • Att ställa och besvara enkla frågor i dialoger.
 • Att skriva korta text om välkända ämnen.

 

 

Elevinflytande

Eleven väljer ytterligare glosor utöver grundkurs samt hur mycket text som ska tränas med uttal och översättning till svenska.

Eleven kan välja att läsa andra texter än läromedlets texter tex. böcker som vi kan låna på biblioteket.

 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

• förstå enkel talad engelska.

• läsa och förstå engelsk text.

• skriva enkla texter om välbekanta ämnen. 

• delta i muntliga aktiviteter.

• kommunicera på engelska med dina klasskamrater i par eller smågrupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: