Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 VT-19 Läsa och förstå & skriva bokrecension

Skapad 2019-04-02 19:07 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Att läsa är fantastiskt! Att läsa är ett bra sätt att lära sig saker på. Men det är inte bara därför vi läser! Böcker kan göra oss glada. Böcker kan göra oss nyfikna. Vi kan känna igen oss i böcker och böcker kan ge oss nya idéer.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?
- läsa med flyt och inlevelse.
- använda olika lässtrategier när man läser, t.ex. förutsäga vad man tror ska hända, skapa inre bilder i huvudet och kort sammanfatta det man har läst.
- leta efter svar på frågor i texten, svaren kan finnas "på raden", "mellan raderna" och "bortom raderna".
- formulera/skriva svar på frågor genom att använda ord från frågan i svaret.
- berätta vad budskapet med texten kan vara (vad vill författaren att vi ska tänka, känna och lära oss?)
- beskriva sin upplevelse av läsningen (vad tänker och känner du när du läser texten?).
- skriva en bokrecension för att tipsa andra om böcker man har läst.

Hur ska vi göra?
- gemensam högläsning.
- läsa tyst och högt för att träna på att läsa med inlevelse, både enskilt och tillsammans med andra.
- svara på frågor till texter, både gemensamt, i grupp, i par och enskilt.
- diskutera budskap med olika texter.
- diskutera vad texter får oss att tänka och känna.
- skriva bokrecensioner, en gemensamt och två stycken på egen hand.

Uppgifter

 • SV-läxa del 2

 • SV-läxa del 1

 • SV-läxa del 3 (sista)

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
År 4 Läsa och förstå, skriva bokrecension

Läsa

--->
--->
--->
--->
Läsa med flyt
Jag behöver träna mer för att läsa flytande och följa interpunktionen (stanna/andas vid punkt och kommatecken).
Jag stakar mig på vissa ord när jag läser och stannar/andas oftast vid punkt.
Jag läser med ganska bra flyt och följer oftast interpunktionen (stannar/andas vid punkt och kommatecken).
Jag läser flytande och följer interpunktionen (stannar/andas vid punkt och kommatecken). Jag levandegör ibland det jag läser med inlevelse i rösten.
Besvara frågor
Jag behöver träna mer för att kunna svara på frågor till olika slags texter.
Jag upprepar frågan i mitt svar. Jag ger oftast korrekt svar på frågor där svaren finns "på raderna". Jag ger enkla svar på frågor där svaren finns "bortom raderna".
Jag upprepar frågan i mitt svar. Jag ger oftast korrekt svar på frågor där svaren finns "på raderna". Jag ger ibland korrekt svar på frågor där svaren finns "mellan raderna", använder ledtrådar från texten i mitt svar. Jag ger utvecklade svar på frågor där svaren finns "bortom raderna".
Jag upprepar frågan i mitt svar. Jag ger korrekt svar på frågor där svaren finns "på raden". Jag ger oftast korrekt svar på frågor där svaren finns "mellan raderna", använder ledtrådar från texten i mitt svar. Jag ger välutvecklade svar på frågor där svaren finns "bortom raderna".
Böckers budskap
Jag behöver träna på att förklara med egna ord vad jag tror att författaren menar och vill berätta med boken.
Jag kan förklara med egna ord vad jag tror att författaren menar och vill berätta med boken.
Jag kan förklara med egna ord vad jag tror att författaren menar och vill berätta med boken. Jag ger exempel ur boken.
Upplevelse av läsningen
Jag berättar endast vad jag tycker om boken, utan förklaring.
Jag berättar vad jag tycker om boken samt förklarar mina åsikter.
Jag berättar vad jag tycker om boken samt förklarar mina åsikter. Jag berättar vad boken väcker för känslor hos mig ELLER gör kopplingar till annat jag läst/hört/sett/varit med om.
Jag berättar vad jag tycker om boken samt förklarar mina åsikter. Jag berättar vad boken väcker för känslor hos mig OCH gör kopplingar till annat jag läst/hört/sett/varit med om.

Skriva

--->
--->
--->
--->
Struktur - bokrecension
Jag har en otydlig struktur som gör att läsaren inte förstår texten.
Jag har en ganska tydlig struktur. Jag skriver all text i ett stycke och blandar egna åsikter med vad boken handlar om.
Jag har en tydlig struktur. Jag delar oftast in texten i stycken och har oftast rätt sak i rätt stycke.
Jag har en mycket tydlig struktur. Jag delar in texten i tydliga stycken och skriver rätt sak i rätt stycke.
Innehåll - bokrecension
Jag skriver en för kort eller alltför lång text.
Jag har ett enkelt innehåll med kort och lite otydlig sammanfattning och få åsikter.
Jag har ett utvecklat innehåll med ganska lång och tydlig sammanfattning och ganska många åsikter som jag förklarar.
Jag har ett välutvecklat innehåll med tydlig sammanfattning och åsikter som jag förklarar.
Stavning
Jag stavar så att läsaren har svårt att förstå vad jag menar.
Jag stavar så att läsaren förstår vad jag menar, men med flera stavfel.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Jag stavar rätt.
Skiljetecken och stora/små bokstäver
Jag sätter ut skiljetecken (punkt och kommatecken) på fel ställen så det blir svårt för läsaren att förstå. Jag blandar stora och små bokstäver.
Jag använder ibland skiljetecken (punkt och kommatecken) korrekt. Jag använder ibland stora och små bokstäver korrekt.
Jag använder oftast skiljetecken (punkt och kommatecken) korrekt. Jag använder oftast stora och små bokstäver korrekt.
Jag använder skiljetecken (punkt och kommatecken) korrekt. Jag använder stora och små bokstäver korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: