Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2019-04-03 07:03 i Olof Persgårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Projekt/Tema

Kort beskrivning av projektet

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barngruppen 2-5 år med ganska varierad intresse för böcker och högläsning
-Speciella behov att ta hänsyn till: barns olika förmåga att kunna lyssna på en bok, tolka och analysera textens innehåll och individuella skillnader i utvecklingen

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

- sin identitet och känner trygghet i den
- intresse för berättelser, bilder,texter i olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

-sin förmåga att lyssna och reflektera över andras uppfattningar samt reflektera och ge uttryck för egna uppfattning

- fantasi och föreställningsförmåga

 

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

När man valt mål omformulerar/bryter man ner dem. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara. Till sin hjälp kan man använda följande ord för att formulera egna kriterier för måluppfyllelse.  

-Utvecklar identitet och känner trygghet i den: när vi erbjuder barnen böcker som ger de möjlighet till att identifiera sig med huvudpersonerna, när de får möta situationer liknande de som de varit med om. Boken kan på detta sätt fungera som en återspegling där barnen ser sig själva, det samhället de lever och sitt plats i det

-Intresse för berättelser, bilder och texter samt förmåga att använda sig av ,tolka och samtala om dessa : högläsning och boksamtal ger rika möjligheter då barnen kan samtala om det de läst

-När pedagoger uppmuntrar barnen att delta i ett boksamtal, förstå andras perspektiv  samt stödjer deras försök till det utvecklar barnen förmåga att lyssna och reflektera över andras uppfattningar samt uttrycka egna åsikter och uppfattningar

-fantasi och föreställningsförmåga: Högläsning ger en utmärkt träning i abstrakt tänkande. Genom att barnen lyssnar på böcker skapar de inre bilder av det de hör vilket är en bra övning för att utveckla föreställningsförmåga 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

-Veckans bok. Pedagoger väljer medvetet en bok som vi läser med barnen under läs vilan.
-Hur utmanar och inspirerar vi barnen? Strävar att erbjuda en varierad utbud av böcker som finns tillgängliga på förskolan
- Böcker finns tillgängliga i alla rum
- Vid varmare väder tar vi böcker ut och erbjuder barnen möjlighet till läsning även när vi är ute. Ibland tar vi bok med oss även vid skogsbesök
-Vi besöker biblioteket regelbundet. Barnen deltar i val av böcker på biblioteket
-Föräldrar får kontinuerlig information om veckans bok vilket ger möjlighet till försätta samtal med barnen hemma
-Böcker som ska läsas och finnas tillgängliga för barnen väljes ut noggrant och medvetet
-Dramatiseringar av bokens berättelser
-Sagostund/ vila där barnen lyssnar på inspelade berättelser och sagor från tex Sveriges radio.

Uppföljning

 

Vi har fått tillgång till appen Polyglutt. Vi ser denna app som en bra komplement i vårt arbete med högläsning. Barnen tycker att det är roligt att lyssna på böcker på det sättet.  Appen möjliggör för oss att läsa för hela gruppen samtidigt som barnen själva kan välja en bok de vill lyssna på.

"Veckans bok" ser vi som en vinnande koncept och tänker därför fortsätta med det även nästa läsår.

Sagostunden är uppskattad av barnen 

 

Utvärdering

-Hur gick det?
Barnen visar nu betydligt större intresse för läsning av såväl skönlitteratur som fakta texter och även andra typ av texter. 

Analys och utveckling

-

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: