Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-19 åk 7 svenska Retorik - informerande tal TP

Skapad 2019-04-03 11:36 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Vi jobbar med retorik för att eleverna ska få insyn i hur man kan använda talet på olika sätt. Eleverna ska vänja sig vid att prata inför grupp och stärka sitt självförtroende. Ett av målen är att lära sig grunderna för hur man skapar och framför ett bra argumenterande tal.
Grundskola 8 Svenska
Retorik används på olika sätt i det muntliga ordet varje dag. I detta arbetsområde ska du vänja dig vid att prata inför grupp och stärka ditt självförtroende. Ett av målen är att du får lära dig grunderna för hur du skapar och framför ett bra informerande tal.

Innehåll

Mål för elev

Du ska framföra ett informerande tal med hjälp av retoriska begrepp (logos, ethos och pathos) och olika metoder för att förstärka ditt tal. Du ska även skriva ett manus för ditt tal. Du ska kunna:

  • framföra en muntliga presentation om ämnen hämtade från skola och samhällsliv.
  • anpassa språket, innehållet och disposition till syfte och mottagare.
  • du använder dig av olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  • du använder dig av olika strategier för att skriva olika typer av texter (informerande tal) med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Genomförande

Du lär dig om hur ett informerande tal är uppbyggt, t.ex. genom att vi läser olika informerande tal. Du lär dig om de olika retoriska knepen samt begrepp. Du ska även skriva ett välstrukturerat manus utifrån olika källor, planera och förbereda dig inför framförandet av talet, som du håller inför klassen.  

Bedömning

Bedömningen sker när du framför ditt informerande tal (se bedömningsmatris). 

 

Innehåll

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • söka information från olika källor och värdera dessa

Matriser

Sv
Jä vt-19 svenska Retorik - informerande tal

---->
---->
---->
Struktur
ditt tal har fungerande struktur: inledning, huvuddel och avslutning röd tråd intresseväckande
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Innehåll
ditt tal är anpassat till syfte, mottagare och sammanhang (faktan är relevant för ämnet)...
viss anpassning
relativt god anpassning
god anpassning
Språk
ditt ordval i talet är...
enkelt och har en viss språklig variation
utvecklat och haren relativt god språklig variation
välutvecklat och har en god språklig variation
Metod & källor
du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett... du kan redogöra om källornas trovärdighet samt relevans genom...
avgränsat urval av källor enkla och till viss del underbyggda resonemang
relativt varierat urval av källor utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
varierat urval av källor välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Framförande
genomförande av talet... (talar tydligt, visa engagemang och inlevelse, utan manus mm.)
fungerande sätt
relativt väl fungerande
väl fungerande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: