Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelsestationer på skolgården

Skapad 2019-04-03 12:50 i Vegalyckan Lunds för- och grundskolor
Fritids
Grundskola 1 – 6 Idrott och hälsa
Att röra sig ska vara kul.

Innehåll

Mål

Få mer spontan rörelse på raster, eftermiddagar och som paus under lektionstid

Arbetets innehåll

Först pratar vi lite om rörelse, vad som händer med vår kropp när vi rör oss. Vi pratar om grov motoriska rörelser och varför det är bra.

Huvuduppgiften är att skapa rörelsestationer på skolgården med befintligt material som finns.

Arbetssätt och redovisningsform

I smågrupper ska eleverna gå runt på skolgården och hitta ställen i den befintliga miljön där man kan göra olika rörelser. Detta ska fotograferas och blir det många idéer så röstar vi fram 10-12 stationer, med hjälp av fotona.

När 10-12 stationer är bestämda ska dessa fotograferas på ett tydligt sett, så alla förstår hur man ska göra på den stationen. 

Utvärdering

Det kommer blir utvärderat både av eleverna som är med i processen och sedan alla de andra eleverna som kan testa under skoldagen. Vi som pedagoger utvärderar och reflekterar över projektet under arbetets gång och när det är slutfört.

Reflektion

Hur gick det? Arbetet tog kortare tid än förväntat. 

Vad har fungerat? De flesta grupper samarbetade bra och kom överrens ganska snabbt vad de skulle ha för rörelse.

Något man behöver tänka till nästa gång? Svårt att beskriva hur övningarna går till, bra träning. 

Gruppstorlek ok? De var ca 3-4 st bra storlek

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Lgr11
 • samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.
  Lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: