Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande tal 8B

Skapad 2019-04-03 13:15 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola 9 Svenska
Ni kommer att sätta arbeta ihop ett förklarande tal och som ni sedan redovisar i gruppen.

Innehåll

Du kommer att arbeta fram ett förklarande tal. Arbetet är enskilt och mottagarna är klasen

Det här behöver vara med:

 • En förklaring på något.
 • Inledning, huvuddel och avslutning. I förklarande tal blir det tydligt när det sker i kronologisk ordning. I slutet gör du en sammanfattning, en knorr eller ett kan vara ett skämt.
 • Stödord i form av manus eller talkort.
 • Två hjälpmedel, exempel PowerPoint och en sak.
 • Talet ska vara mellan två och fyra minuter.

Förbered: Håll talet först i en liten grupp. Filma dig själv, titta och ge dig själv feedback. Öva igen.

Uppgifter

 • Presentationsunderlag (PowerPoint)

 • Manus

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Förklarande tal

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som bidrag till ett förklarande tal.
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som bidrag till ett förklarande tal.
Du följer instruktionen. Texten fungerar väl som bidrag till ett förklarande tal.
Framförandet
Du redogör för ämnet med viss tvekan.
Du redogör för ämnet utan större tvekan. Du tänker på mottagaren så att det t.ex. inte blir för svårt att förstå och använder egna ord.
Du redogör för ämnet utan tvekan. Du framträder engagerat. Du visar dig kunnig i ämnet, vet vad du pratar om och är insatt i ämnet.
Kontakt
Du framträder inför en grupp och berättar något samt har viss kontakt med åhörarna och läser ganska mycket innantill ur manus
Du berättar ganska fritt samt har endast stödord som minneshjälp och du har ofta ögonkontakt med åhörarna. Du framträder inför en grupp.
Du berättar ganska fritt samt har endast stödord som minneshjälp och du har ofta ögonkontakt med åhörarna. Du känner av stämningen i rummet och anpassar ditt material efter det.
Röst
Du talar ganska tydligt med ett tempo som gör att innehållet är förståeligt. Tempusbruket (gör, gjorde, har gjort, hade gjort, ska göra,) stör inte förståelsen av talet.
Du har naturliga pauser i talet. Du talar i ett lagom tempo.
Du varierar tonfall, använder kroppsspråket för att förstärka eller förtydliga det du förklarar.
Förklarande
Du förklarar hur något fungerar med tydliga exempel.
Du förklarar tydligt hur någonting fungerar med hjälp av olika exempel.
Du förklarar hur något fungerar genom att använda flera exempel och dra paralleller.
Hjälpmedel
Du använder något hjälpmedel t.ex. saker, bilder, film eller liknande.
Du använder hjälpmedel som stöd till att förstärka eller förtydliga innehållet.
Du använder flera hjälpmedel på ett genomtänkt och passande sätt för att förstärka, förtydliga och variera presentationen.
Struktur
Ditt tal innehåller en början, en mitt och ett slut.
Ditt tal innehåller en tydlig början, mitt och slut som är genomtänkta med t.ex. en början som väcker intresse samt ett avslut som återkopplar till början
Ditt tal innehåller en tydlig början, mitt och slut som är genomtänkta med t.ex. en början som väcker intresse samt ett avslut som återkopplar till början. Du har tänkt igenom dispositionen av ditt tal så att saker sägs i rätt ordning. Du håller dig till ämnet under hela talet.

Sv
Förklarande tal 8B

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklarande tal, muntlig redogörelse
 • Sv  7-9
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: