Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens befolkning, migration, fattiga och rika länder.

Skapad 2019-04-03 13:32 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Migration och demografi
Grundskola 8 – 9 Geografi
Arbetsområdet i geografi pågår i 10 veckor och behandlar två kapitel i boken. Världens befolkning där befolkningsfördelning, födelseöverskott, nativitet, mortalitet och migration är viktiga begrepp. Fattiga och rika länder går igenom fattigdom och hur vi kan motverka den. Vecka 43 har vi det sista skriftliga testet.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten. med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. 

Till exempel...

 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. migration och urbanisering
 • centrala begrepp och ord som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
 • samband mellan fattigdom ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser
 • metoder för att samla in, bearbeta värdera och presentera geografisk data.

 Så här ska vi arbeta...

 • lärarledda genomgångar
 • diskussioner i grupp och helklass
 • se filmer
 • läser och arbetar med olika texter
 • tolka befolkningsdiagram
 • skriftligt slutprov

 

Dina kunskaper kommer utvärderas successivt under kursen. Därför är ditt aktiva deltagande under lektionerna viktigt!

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • Du resonerar kring orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration
 • Du visar att du behärskar förmågorna att förklara ord och begrepp  inom geografiämnet

 • Du använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker för att undersöka omvärlden. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Världens befolkning

E
C
A
Samspel människan, samhälle och natur
Når inte kunskapskravet
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Orsaker och konsekvenser
Når inte kunskapskravet
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Du visar att du kan välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Når inte kunskapskravet
Du visar att du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar att du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Karta, källor, teorier, metoder och tekniker
Når inte kunskapskravet
Du visar att du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar att du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Hållbarhetsfrågor och förslag på lösningar
Når inte kunskapskravet
Du visar att du kan resonera om frågan att bekämpa fattigdom och du redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du visar att du kan resonera om frågan att bekämpa fattigdom och du redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du visar att du kan resonera om frågan att bekämpa fattigdom och du redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: