Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lejon/katter

Skapad 2019-04-03 14:20 i Testförskola Älvsjö Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi har jobbat med Lejon och Katter i två olika grupper.

Innehåll

Vi använder oss av DIA-modellen (Delaktighet, Inflytande och Ansvar). DIA-modellen ger barnen ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll. Den möjliggör att man ser helheten i förskolans uppdrag och att följa läroplanens intentioner samtidigt som verksamheten kvalitetssäkras.

Varför?

Utifrån tankar från analysen av tidigare DIA vill vi arbeta med ett konkret ämne och vi anser att natur och naturvetenskap är något som vi behöver arbeta mer med.

Barnen har visat ett stort intresse för olika djur, därför valde vi att arbeta med detta.

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

Utvärderingsbart mål:

 Den 28 okt ser vi att barnen har fått en ökad kunskap om katter/lejon.

Målkommunikation och handlingsplan:

Vi använder projektorn till att hitta lejon/katter på internet.

Vi samlar gruppen i samlingsrummet på Bryggan/Ankaret.

Vi ställer en fråga till barnen i grupp och skriver ner på White boarden.

Utifrån barnens svar utformar vi en handlingsplan.

Sekundära mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: