Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - programmering

Skapad 2019-04-03 14:52 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Teknik
Teknikundervisningen i år 4 med inriktning programmering.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Innehåll

 • problemlösning både analogt och digitalt
 • begreppsförståelse
 • samarbete
 • diskussioner

 

Bedömning

Se matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Programmering

Problemlösningsförmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Se problem att lösa
Identifiera problem som går att lösa med hjälp av programmering
Du har svårigheter att se lösbara problem och ger oftast upp utan att försöka förstå uppgiften.
Du hittar oftast problem och försöker oftast fundera ut vad som behöver göras. Du arbetar med viss envishet och tålamod.
Du har en god förmåga att se lösbara problem och arbetar tålmodigt med att formulera dessa problem för att sedan kunna pröva olika lösningar.
Hitta lösningar
Utarbeta förslag till lösningar med hjälp av programmering
Du behöver hjälp för att hitta lösningar även till problem med mycket låg svårighetsgrad.
Du löser problem och/eller bidrar med lösningar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du hittar välfungerande lösningar och bidrar med lösningsförslag på relativt komplexa problem.

Programmering genom stegvisa instruktioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kod och kommandon
Använda programmeringsmiljöns begrepp och uttrycksformer
Du behöver hjälp för att skriva instruktioner som är fungerande lösningar till enkla problem.
Du kan använda de vanligaste kommandona för att programmera olika uppgifter.
Du kan använda och skapa egna instruktioner samt skapa effektiva lösningar med hjälp av till exempel loopar eller villkor.
Stegvisa instruktioner
Att styra "föremål" med programmering
Du har svårt för att styra ett "föremål" med hjälp av programmering i stegvisa instruktioner.
Du kan skriva stegvisa instruktioner som styr ett "föremål" på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan skapa stegvisa instruktioner som effektivt styr ett "föremål" genom komplexa miljöer.

Analysera lösningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja och värdera lösningar
Analysera olika lösningar på problem utifrån ändamåls-enlighet och funktion
Du kan ännu inte värdera en lösning genom att hitta någon för- eller nackdel med den.
Du kan analysera en lösning i någon aspekt, till exempel effektivitet eller hur lätt lösningen är för någon annan att förstå.
Du kan analysera olika lösningar på samma problem och värdera dem från olika aspekter, till exempel effektivitet och hur lätt lösningen är för någon annan att förstå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: