Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, Vatten, Mark i förändring Ke/Tk Fässbergsskolan

Skapad 2019-04-03 15:42 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Kemi Teknik
Du förändras varje dag. Din omgivning förändras ständigt. Luften, vattnet och marken du lever av är en del i din förändring. Hur vill du förändras? Hur vill du att vår jord utvecklas? Den här kursen vill hjälpa dig att svara på de största frågorna med utgångspunkt i det minsta vi vet.

Innehåll

Tid:

v. 14 - 22 (med reservation för förändring)

Genomförande

I undervisningen kommer vi att med hjälp av:

 

Natura Kemi 2 – Luft, vatten, mark i förändring


 • Luft
 • Kemisternas språk
 • Vatten 
 • Mark
 • Förbränning
 • Brandkunskap
 • Försurning
 • Vattenrening
 • ha genomgångar och diskussioner.
 • planera, genomföra och dokumentera laborationer.
 • läsa texter och arbeta med olika frågeställningar.
 • testa dina kunskaper muntligt och skriftligt. 

 

När du jobbat med det här området ska du:

  • Se Centralt innehåll

 

Bedömning

Bedömning av din insats kommer att ske utifrån laborationer, skriftliga dokumentationer, praktiska uppgifter, diskussioner och skriftligt slutuppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: