Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök - NTA

Skapad 2019-04-03 16:17 i Husensjö skola Helsingborg
Vi lär oss att göra systematiska undersökningar i kemi med hjälp av enkla laborationer i NTA-temat Kemiförsök.
Grundskola 4 Kemi

Vi lär oss att göra systematiska undersökningar i kemi med hjälp av enkla laborationer i NTA-temat Kemiförsök.

Innehåll

Arbetsområde

Hur vet man säkert villket ämne det är? Hur gör jag systematiska undersökningar i kemi? Vilka säkerhetsregler gäller i ett kemilaboratorium? Dessa frågor och många fler kommer du att kunna besvara efter vårt arbete med NTA- lådan "Kemiförsök".

Målet med undervisningen är att...

 • När du är klar med arbetsområdet kommer du att genom systematiska undersökningar kunna urskilja liknande ämnen från varandra.
 • Du kommer att kunna använda och förstå begrepp och ord som är relevanta för kemi.
 • Du kommer att känna till och tillämpa de säkerhetsregler som krävs för att arbeta i ett kemilaboratorium.

Så här kommer vi att arbeta

 • Du kommer att arbeta i grupp och utföra systematiska undersökningar med olika ämnen.
 • Efter varje undersökning diskuterar vi resultaten i klassen.
 • Under arbetets gång kommer du att dokumentera arbetet. Dokumentationen används vid den slutliga undersökningen.

Detta ska bedömas:

Din förmåga att:

 • ta till dig grundläggande ord och begrepp inom kemin.
 • samla kunskaper om, för dig, okända kemiska ämnen genom att observrera och dokumentera.
 • följa säkerhetsreglerna bl.a. hantera okända, kemiska ämnen på ett säkert sätt.
 • din fömåga att arbeta i grupp.
 • använda dina nya kunskaper i ett slutgiltigt "test" genom att fundera, planera och undersöka.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Ke
KEMIFÖRSÖK

.
Förstå ord och begrepp
Du kan förstå och förklara några ord och begrepp
Du har nästan förstått alla de ord och begrepp vi arbetat med.
Du har helt förstått de ord och begrepp som vi arbetat med.
Dokumentation
Du har dokumenterat dina experimentresultat på ett slarvigt sätt eller glömt att dokumentera några av dem.
Du har dokumenterat dina resultat. Det är ganska lätt att förstå.
Du har dokumenterat dina resultat på ett noggrant och systematiskt sätt. Det är lätt att ta del av resultaten.
Följa säkerhetsrelger
Du försöker att följer reglerna, men har medvetet brutit mot dem under tidsperioden någon eller några gånger.
.Du försöker att följa säkerhetsreglerna och brytar inte mot dem medvetet.
Du vet hur man hanterar kemiska ämnen och genomför laborationer på ett säkert sätt.
Utförande
Du och din grupp har, med lite hjälp, planerat och genomfört era försök.
Du och din grupp har planerat och genomfört era försök med ett varierat resultat.
Du och din grupp har på ett bra sätt planerat och genomfört era försök.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: