Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallen blåklockan

Skapad 2019-04-03 17:10 i Gemensamt förskola i Båstad Båstad
Förskola
Av- och påklädning. Barnet utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Innehåll

Syfte

Syftet för barnen – vad vill vi att barnen skall utforska/ uppleva/ lära (förmågor)  

Känna tillit till sin egen förmåga samt utveckla sin motorik (ta på/av, knäppa, dra upp/ner, sätta på skorna på rätt fot, hänga upp sina kläder, ta på sig mössa/vantar.) 

Ta hänsyn och vilja hjälpa andra t.ex. ta på och av skor, knäppa jacka åt ett annat barn.

 

Syftet för pedagogerna – utvecklingsfråga/ nyfikenhetsfråga vad behöver vi undersöka i vår verksamhet? 

Att vi ser det kompetenta barnet där lärandet sker i ett sociokulturellt sammanhang, där vi lär av varandra och tillsammans. Hur ställer vi öppna frågor i tamburen för att få en dialog med barnen?  Vad är det för väder? Vad behöver du ta på dig? Vad ska du leka med ute?

 

Koppling till språkutveckling och plan mot diskriminering och kränkande behandling  

 • Att utmana och skapa nyfikenhet och lust att kommunicera.
 • Att vi använder oss utav widgitonlinebilder och TAKK.

 

 • Att alla pojke som flicka ska få samma krav, hjälp och bemötande efter sin relevanta ålder.

Strategier för att nå vårt mål - (ex lärmiljön, förhållningssätt, materialval, forskning m.m.)

Några barn åt gången i hallen.

TAKK och widgitonlinebilder.

 

Hur involverar vi vårdnadshavarna?

Sätta upp våra övergripande mål i hallen

Unikum (Lärlogg och blogg)

I den vardagliga tamburkontakten, angående barns lärande i hallen.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: