👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska allmän bedömningsmatris VT19

Skapad 2019-04-03 17:11 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Engelska
Häng med på en språkresa och upptäck att ämnet engelska är roligt!

Innehåll

Under läsåret arbetar vi med att tala, skriva, läsa och lyssna på engelska. 

Vi utgår från Gleerups Digitala läromedel och kompletterar med olika övningar.

Jag kommer att bedöma dig kontinuerligt under arbetets gång. 

 Låt oss sätta igång!

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

En
Bedömningsmatris - Engelska åk 7-9

Ny rubrik

 • En  7-9   Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9   Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9   Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9   Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9   Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9   Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9   Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9   Sånger och dikter.
 • En  7-9   Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9   Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9   Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
Ej uppnått kunskapskraven
E
C
A
LÄSA
Läser enkla texter, men har svårigheter med att återge innehållet i den lästa texten. Har svårt att förstå den lästa texten.
Läser till åldern anpassade texter och kan återge det lästa i stora drag så att andra förstår.
Läser, förstår helhet och detaljer i texter och kommenterar dem.
Läser även längre texter, kommenterar dem och kan dra egna slutsatser utifrån det lästa.
LYSSNA
Har svårt att förstå talad engelska, till exempel vid instruktioner.
Förstår helheten i talad engelska från olika delar av världen.
Förstår helheten i talad engelska från olika delar av världen, samt kan sammanfatta det sagda och kommentera det.
Förstår helhet och detaljer i talad engelska från olika delar av världen. Kan sammanfatta och kommentera det man hört.
SKRIVA
Har svårt att göra sig förstådd i skrift.
Kan skriva olika typer av texter med ett enkelt språk så att den som läser förstår vad texten vill säga.
Skriver varierat (meningsbyggnad, ordval etc) och har gott sammanhang i texterna. Kan skriva olika sorters texter.
Har hög språklig säkerhet och flyt i sina texter, vilka dessutom har ett rikt innehåll.
TALA
Deltar inte i samtal och diskussioner eller deltar inte tillräckligt ofta. Har svårt att återberätta något man läst, hört, upplevt etc.
Deltar i samtal och diskussioner där eleven framför sina egna åsikter. Kan återberätta något man läst, hört, upplevt etc.
Talar tydligt och har ett gott sammanhang, och kan anpassa språket till olika situationer. Använder sig av strategier som tex omformuleringar för att göra sig förstådd.
Talar tydligt med språkligt flyt, sammanhang och variation.

Ny rubrik

 • En  7-9   Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Ej uppnått kunskapskraven
E
C
A
REALIA
Har inte grundläggande kunskaper när det gäller engelsktalande länders särdrag till exempel geografi, kultur och traditioner.
Kan diskutera några företeelser när det gäller engelsktalande länders särdrag t. ex. geografi, kultur och traditioner. Kan göra enkla jämförelser mellan dessa och egna erfarenheter.
Kan utförligt diskutera några företeelser när det gäller engelsktalande länders särdrag t ex geografi, kultur och traditioner. Kan göra utvecklade jämförelser mellan dessa och egna erfarenheter.
Kan utförligt och nyanserat, med ett genomtänkt resonemang, diskutera och redogöra för företeelser när det gäller engelsktalande länders särdrag t ex geografi, kultur och traditioner. Kan göra välutvecklade jämförelser mellan dessa och egna erfarenheter.