Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längdsvarvning åk 6

Skapad 2019-04-03 20:08 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Välja ett föremål att tillverka i svarven, förbereda det och svarva.
Grundskola 6 Slöjd
Nu ska du få lära dig om svarven och längdsvarvning. Du ska välja ett föremål att tillverka i svarven, skissa, förbereda det och svarva.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

 • Du ska bekanta dig med svarven 
 • Lära dig säkerhetsreglerna
 • Lära dig grunderna i längdsvarvning

Konkretisering av mål (du ska kunna)

 • Göra en enkel skiss.
 • Förbereda ett arbetsstycke för svarvning
 • Hur träsvarven fungerar.
 • Säkerhetsregler.
 • Utvärdera resultatet.

Kommer att bedöma

 • Att du kan göra en enkel skiss.
 • Att du kan välja matrial och förbereda det.
 • Att du förstår hur svarven fungerar och du kan och följer säkerhetsregler.

Undervisning

 • Genomgångar och visningar
 • individuel genomgång vid start.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd åk 6, längdsvarvning

Matris

F
E
C
A
Planera
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. .
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Planera
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Genomföra
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Genomföra¨´
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Genomföra
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Redovisa
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Redovisa
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material. .
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: