👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd, årskurs 3, Liten sked till smörkniven

Skapad 2019-04-03 21:40 i Sunnerstaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 Slöjd
I den här uppgiften får du göra en liten sked som passar bra att ha tillsammans med din smörkniv.

Innehåll

 

Syfte

I den här uppgiften får eleverna utveckla sina kunskaper och förmågor att:

 • Hantera olika verktyg, redskap och maskiner.
  • Skölp, träklubba, kontursåg, rasp, fil och olika sandpapper.
 • Använda olika tekniker och material.
  • Hur man gröper ur skeden med skölp och träklubba.
  • Hur olika träslag ser ut och känns att jobba med.
 • Ta eget ansvar i slöjdarbetet och driva arbetet framåt.
 • Följa instruktioner och arbetsbeskrivningar. 
 • Samarbeta med kamrater.
 • Göra planeringar, skisser och ritningar.
  • Rita din sked innan du tillverkar den.
 • Kunna utvärdera sitt arbete.

Undervisning

 I den här uppgiften kommer vi främst jobba på följande sätt:

 • Genomgång i grupp eller enskilt.
 • Skriftliga och muntliga instruktioner.
 • Inspiration via befintliga slöjdföremål.
 • Visning av läraren hur olika moment utförs praktiskt.
 • Eleverna arbetar enskilt men även tillsammans med kamrater.
 • Stöd av läraren under hela arbetsprocessen både enskilt och i grupp.

Bedömning

Det som ska bedömas är din förmåga att:

 • hantera verktyg och maskiner.
 • ta egna initiativ och driva arbetet framåt själv.
 • ta emot och arbeta efter instruktioner.
 • planera och värdera ditt arbete.
 • noggrannhet och tålamod.
 • samarbetsförmåga.

Och det bedöms på följande sätt:

 • Observationer under arbetets gång.
 • Det färdiga resultatet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3