Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Bilen mm - åk 9, vt 19

Skapad 2019-04-04 09:09 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett praktiskt och teoretiskt arbete om bilen och olika drivmedel.
Grundskola 9 Teknik
BILEN - ett fantastiskt transportmedel eller ett miljöförstörande monster? Dagens bilar kan drivas på olika sätt och den tekniska utvecklingen ger oss effektivare bilar som är skonsammare mot miljön. Tänk om du kan konstruera en bil som inte släpper ut några farliga avgaser!

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik
 • använda teknikområdets begrepp
 • värdera konsekvenser av olika teknikval
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling

 

Metod och undervisning

Detta arbetsområde består av en praktisk och en teoretisk del.

Praktiskt

I grupp ska du konstruera en bil som endast har en råttfälla som energimedel.

Under tiden ska du dokumentera, och efter arbetet ska du skriva en utvärdering.

Teoretiskt

Förutom utvärderingen som du skriver i slutet ska du även skriva ett enskilt arbete som består av två delar. Dessa delar skriver du under "teoripassen".

I del ett skriver du om skillnader och likheter med material som används i bilar

I del två ska du skriva en text om konsekvenser av användning av biobränslen.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske löpande under lektionerna, därför är det viktigt att du arbetar aktivt och är delaktig i arbetsområdets olika moment. Under lektionerna har du möjlighet att visa de kunskaper och förmågor du har.

Se bedömningsmatris nedan.

 

Centralt innehåll

Se utdrag ur Lgr11 nedan.

Uppgifter

 • Skrivuppgift Teknik

 • Utvärdering råttfällebil

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Bilen - åk 9, vt 19

F
E
C
A
Konstruktion
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Skrivarbete del 1
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Skrivarbete del 2
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: