Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nervsystemet och droger Åk 9 ht -19

Skapad 2019-04-04 09:33 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Hur fungerar hjärnan och nervsystemet tillsammans. Hur styrs allt? Vilka signaler får hjärnan och hur? Vad händer när det inte fungerar som det skall? Droger och deras inverkan på människan.Skador och sjukdomar som uppkommer vid drogmissbruk.
Grundskola 9 Biologi

Innehåll

Syfte

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med delar av nedanstående:

Undervisning

Vi kommer att ha lärarledda genomgångar, filmvisning och diskussioner . Vi kommer att jobba med grundläggande begrepp

Ni börjar med ett avsnitt om droger. 

 Under kursen gör vi laborationer bla dissektion av grisögon.

Det blir ett förhör på begrepp som har med nerver att göra.

Vi börjar med droger , beroende och missbruk. V 11och 12

V 13 kommer vi att arbeta med nervsystemet och sinnen. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma:
hur väl du diskuterar och reflekterar på lektionerna
hur väl du kan de viktiga begrepp som ingår i kursen

 

 Tidsplan 

V11-16 Det blir ett läxförhör på begrepp  och inlämningsuppgift som ni inte kan läsa på 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Mall No matris

insats
E
C
A
Samtala & diskutera
Frågor,åsikter & argument
Söka information
Använda information och anpassa framställning
Fältstudier och undersökningar
Använda utrustning
Resultat, modeller & teorier
Resultat, rimlighet & förbättring
Dokumentera undersökningar
Biologiska sammanhang, begrepp ,modeller & teorier
Samband som rör människokroppen
Ekosystem , flöden och kretslopp
Påverkan på naturen och hållbar utveckling
Upptäckter & deras betydelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: