Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys Sv1

Skapad 2019-04-04 10:26 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Vi studerar filmiskt berättande och avslutar momentet med att alla elever får skriva en filmanalys.

Innehåll

Tidsplan

Se kursens "Startsida". Tryck på kursen, välj "Startsida" och tryck sedan på "Läs er"

 

Mål:

 • Eleverna ska lära sig grundläggande begrepp för filmanalys och analys av annat fiktivt berättande
 • Eleverna ska träna sig i att skriva analyserande texter där de utifrån olika perspektiv får analysera en frågeställning
 • Eleverna ska träna sina grundläggande kunskaper i att skriva utredande texter
 • Eleverna ska träna sig i att använda sig av seminarieform för att utreda olika frågeställningar
 • Eleverna ska använda sig av anteckningsteknik för att lära sig att stärka sitt lärande genom att föra anteckningar

Material

 

Examinerande uppgifter

 • En skriftlig analys av en film enligt en särskild instruktion som du finner bifogad till "Uppgiften" i unikum.

 

Övningsuppgifter

 • Arbetsuppgifter i Svenska impulser på s. 212-221
 • Analys i grupp av novellfilmen: Turkkiosken
 • Analys i grupp av elevexempel
 • Kamratrespons

Uppgifter

 • Filmanalys Sv1

 • Filmseminarium Sv1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  Sve  -
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
  Sve  C
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
  Sve  E
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
  Sve  A
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: