👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2019-04-04 10:27 i Enskedefältets skola Stockholm Grundskolor
Norden
Grundskola 5 Geografi
Norden , våra grannländer...

Innehåll

Pedagogisk planering  Norden

Varför ska vi lära oss geografi? Följande kan man läsa i kommentarmaterial till kursplanen i geografi. Detta utdraget är från syftet i läroplanen.

 

”Eleverna behöver den geografiska referensramen och det rumsliga medvetandet för att kunna sätta sig själva i relation till omvärlden.”

” Det finns ett egenvärde i att utveckla kunskaper om jordens olika livsmiljöer, samhäl­len och människor vilket gör att ämnets existensberättigande inte behöver motiveras utifrån enbart nyttoaspekter. Det är helt enkelt lite roligare att leva i en värld som man vet mycket om.”

” Kunskaper i geografi bidrar också till allmänbildningen. För att förstå geogra­fiska hänvisningar i nyhetsförmedling och andra sammanhang behöver eleverna ha den geografiska referensramen. För att kunna tolka och förstå kulturella uttryck från olika delar av världen behöver eleverna också kunna placera in dem i ett geografiskt sammanhang.” ”Kunskaper i geografi kan skapa en förståelse för de faktorer som ligger bakom migration och de möjligheter och utmaningar som migra­tionen medför.”

” Att handla mat och andra produkter är också sammanhang där geografiska kun­skaper är viktiga och användbara. Varje måltid innehåller råvaror från andra platser och länder. Alla varor vi använder bär på historier om utvinning eller odling, bearbet­ning, distribution och miljökonsekvenser. Att jämföra konsekvenserna för naturen och människor när man väljer en viss produkt framför en annan kräver kunskaper i geografi.”

 

Norden åk 5

Målet med undervisningen är att du ska:

·         få träna dig på att söka information och fakta i några olika medier och källor,

·         få träna dig på att skriva faktatexter med egna ord,

·         få lära sig mer om väder och klimat,

·         lära dig fler och bli säker på geografiska begrepp som förekommer i

-Atlasen,

-faktatexter om Norden,

·         träna dig på att tolka topografiska och tematiska kartor, som kartor över befolkning och naturresurser, krafter som formar jordytan,

·         lära dig om natur- och kulturlandskap i Norden,

·         lära dig huvuddragen för  Nordiska ländernas geografi,  läge , huvudstäder, och utvalda vatten, öar samt berg och bergskedjor,

 

 

Detta ska vi göra:

·         Träna på Nordens namngeografi på olika sätt

·         Göra ett enskilt jobb med ett eller flera länder Norden efter eget val, där vi söker och sammanställer fakta från olika källor.

·         Repetera om olika naturresurser och krafter som formar jorden.

·         Vi kommer läsa  faktatexter, se filmerna om Geografens testamente Norden och studera kartbilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Norden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Geografiska begrepp
Du har ännu inte visat att du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Ny aspekt
Använda olika källor .Källors användbarhet
Du har ännu inte visat att du kan föra enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan föra enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan föra utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Ny aspekt
Nordens namngeografi
Du har ännu inte visat grundläggande kunskaper om Nordens namngeografi och visat det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har grundläggande kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.