Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Division åk 4

Skapad 2019-04-04 12:22 i Mörtviksskolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vad betyder innehålls- / delningsdivision? Kan vi ta hjälp av de två olika divisionstyperna i olika situationer? Kan man ta hjälp av multiplikation vid division? Kan jag använda det jag kan i nya situationer? Ex. 18 / 6 = 3 ---> 1800 / 6 = ?

Innehåll

LGR 11   (Varför?)

* ...få förståelse för de fyra räknesättens egenskaper och samband, samt användning i olika situationer. 

* ...få kunskaper om hur räknesätten förhåller sig till varandra och förståelse för vilka räknesätt som är mest effektiva i olik situationer. 

VAD?

Kunna tolka, beskriva och använda division

Kunna använda delningsdivision och innehållsdivision

Se sambandet mellan  multiplikation och division och använda det vid kontrollräkning

Kunna behärska tabellerna och kunna generalisera dem i nya situationer ( dela upp tal, division med nollor mm)

BEGREPP

Innehållsdivision       Delningsdivision

Kvot      Täljare       Nämnare       Generalisera

Samband

HUR? 

Konkret arbete

Gemensamma diskussioner

Matteappen

Olika spel

BEDÖMNING

För - och efterdignos

Problemlösning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: