Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion Judedom och Islam

Skapad 2019-04-04 12:27 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 5 Religionskunskap
Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om islam och judendom.

Innehåll

Världsreligionerna Judendom och Islam

Syfte

Undervisningen i religionskunskap ska hjälpa eleverna att utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådning i samhället och välden.

Under perioden arbetar vi med:
Religion och samhälle:

 • Religionernas historia, högtider, traditioner, heliga rum, levnadsregler, ritualer och centrala tankegångar
 • Göra jämförelser och t.ex. se skillnader och likheter mellan religionerna.
 • Förstå och kunna använda vanligt förekommande begrepp

Centralt innehåll-vad

Du ska lära dig:

-ritualer, levnadsregler samt heliga platser och rum inom islam och judendom.

-tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser inom islam och judendom

-begreppen religionerna och livsåskådning.

-att använda vanligt förekommande ord och begrepp inom religion. 

Bedömning

Bedömning

Jag kommer att  bedöma din förmåga att:
-jämföra religionerna
-använda vanligt förekommande ord och begrepp inom religion
-resonera och reflektera kring religionens betydelse för människan
-ritualer, heliga rum och platser
-grundtankar
-levnadsregler

Så här kommer bedömningen att ske
-jag lyssnar på dej under lektioner och muntliga redovisningar.
-skriftliga uppgifter och prov

Uppgifter

 • Prov Islam

 • Prov Islam

 • Prov Islam

 • Prov Islam

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
RELIGION

Nivå 1 Baskunskaper
Nivå 2 Goda kunskaper
Nivå 3 mycket goda kunskaper
Du har BASKUNSKAPER om judendomens, och islams heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett ENKELT sätt om likheter och skillnader mellan religionerna.
Du har GODA KUNSKAPER om judendomens och islams heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett UTVECKLAT sätt om likheter och skillnader mellan religionerna.
Du har MYCKET GODA KUNSKAPER om judendomens och islams platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett VÄLUTVECKLAT sätt om likheter och skillnader mellan religionerna.
Du beskriver hur de Abrahamitiska religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt
Du beskriver hur de Abrahamitiska religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelts ätt
Du beskriver hur de Abrahamitiska religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt
Du kan diskutera på ett ENKELT sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett UTVECKLAT sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett VÄLUTVECKLAT sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: