Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik 1

Skapad 2019-04-04 15:19 i Nåntunaskolan Uppsala
Pp i arbetsområdet Trafik för åk 1.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
I detta arbete om trafik får du lära dig några vanliga trafikmärken och trafikregler. Du ska även lära dig hur du ska gå och cykla säkert i trafiken. Du ska även lära dig att använda reflexer när det är mörkt. Du ska även känna till osäkra vägar i närområdet.

Innehåll

Kursplanens syfte

 Konkretisering av syfte

I arbetet om trafik får eleven lära sig:

 • några vanliga trafikmärken
 • några trafikregler t ex gå på vänster sida, gå säkert över gatan.
 • säkra och osäkra vägar i närområdet
 • hur och varför man bör använda reflex och cykelhjälm.

Arbetssätt / Undervisning

Vi:

 • målar trafikmärken och lär oss vad de betyder.
 • gör trafikpromenader för att träna på att gå över gatan.
 • samtalar om olika trafiksituationer.
 • samtalar om hur och varför man ska använda reflex och cykelhjälm.
 • ser delar ur filmserien Gatsmart på www.ur.se

Bedömning / Dokumentation

Elevens förmågor bedöms under arbetets gång när eleven berättar, ritar och går trafikpromenad.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: