Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2019-04-04 21:01 i Furulunds skola Partille
Tema forntiden - från istid till järnålder.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska
För 10 000 år sedan när isen började smälta undan kom de första människorna hit. Hur levde de? Liknade de oss? I det här temat får du lära dig om forntiden från istiden till järnåldern.

Innehåll

Förhistorisk tid - Forntiden

I det här temat ska du få lära dig om hur de första människorna på jorden levde. Du ska också få jämföra de tidiga människornas liv med livet idag.
Du ska förstå hur en tidslinje är uppbyggd och i vilken ordning istid, stenålder, bronsålder och järnålder kom.
Du ska veta vilka spår man kan hitta av forntiden i naturen, t ex spår av istiden och tidiga bosättningar.

Du ska få vara delaktig i att skriva en teater om forntiden och framföra den.

Mål

Jag ska kunna berätta något om livets utveckling på jorden.

Jag ska kunna berätta om hur människorna på sten-, brons- och järnåldern levde och vad som var viktigt för dem.

Jag ska kunna jämföra med hur människor lever i nutid.

Jag ska kunna ge exempel på olika spår i naturen och i vårt språk från forntiden.

Jag ska kunna använda och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra.

Jag ska kunna använda en tidslinje för att berätta om utvecklingen under forntiden.

 

 Arbetssätt

 • Läsa böcker
 • Skriva texter
 • Praktiskt arbete
 • Diskutera
 • Se filmer
 • Spelet Fylgja
 • Teater

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- beskriva hur det var att leva i de olika tidsåldrarna

- göra jämförelser mellan livet på forntiden och i vår tid

- kunna berätta om spår från forntiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: