Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att bygga en modell av en bil samt programmera MicroBit

Skapad 2019-04-05 08:45 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Att skapa lust för teknikens utveckling samt arbeta med att medvetandegöra att valet av material påverkar vår miljö.
Grundskola 7 – 9 Fysik Bild Svenska Teknik Religionskunskap
Hur kan du skapa en bil som både är miljövänlig och trafiksäker?

Innehåll

 

Du ska arbeta med att utveckla följande förmågor

 • Förmågan att  identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • Förmågan att genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
 • Förmågan att göra dokumentationer av arbete
 • Förmågan att kunna föra en resonemang kring hur tekniska system i samhället förändras över tiden
 • Förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • Förmågan att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller
 • Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Förmågan att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
 • Förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

 

 

Centralt innehåll

Teknik

Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras
Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar
Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering
Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar
Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete
Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling

Fysik

 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Bild
Presentationer av eget bildskapande
Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

Religion
Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik

Svenska
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg
Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling

Undervisning, vad vi ska arbeta med.

Vi ska planera ett tredimensionellt bygge genom att börja med skisser och leta material. Du kommer att få använda dina kunskaper om elektricitet, krafter, energiöverföringar och magnetism, hur en motor drivs. Därefter bygga en modell av en bil som ska kunna med hjälp av programmering köra via en "remotecontroll" framåt, bakåt och svänga.

 

Undervisning, vad vi kommer att göra för att du ska lära dig, hur vi ska arbeta.

Projektet kommer att pågå mellan 10 - 12 lektioner. Du kommer få lära känna en MicroBit vad den kan göra samt enkel programmering. MicroBiten ska du sedan använda till
att styra ett fordon med tillsammans med en annan MicroBit.
Fordonet ska du tillsammans med en samarbetspartner planera hur ni vill att den ska se ut och ni ska välja vilket material ni ska bygga i. Ni ska tänka i termer av hållbarhet och återvinning.
Ni kommer även få tillfälle till att diskutera den moraliska aspekten över självkörande bilar
Du ska dokumentera din process i  Där ska du lägga in dina skisser med förklarande texter till vad du gjort och hur arbetet går

Kunskapskrav Tk:

 

 

 

 

 

 

Eleven kan undersöka...

 

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att

uppnå ändamålsenlighet och funktion.

 

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att

uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar

då på andra liknande lösningar.

 

 

 

 

 

Dessutom för eleven...

 

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan

några material och deras användning i tekniska lösningar.

 

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan

några material och deras användning i tekniska lösningar.

 

 

 

 

 

 

Eleven kan genomföra...

 

 

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

 

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och

konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och

genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

 

 

 

Under arbetsprocessen...

 

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

 

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

 

 

 

 

Eleven gör dokumentationer

 

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

 

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är

relativt väl synliggjord.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

 

 

 

 

 

 

Elven kan föra...

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i

samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: