Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik och skapande Villerkulla

Skapad 2019-04-05 09:17 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Barnen har blivit medvetna om sin kropp och kommer genom motorik och skapande få möjlighet att vidareutvecklas i den. Vi skapar möjlighet för barnen att genom lust utforska motorik och skapande i olika miljöer. Detta ger möjlighet till utveckling och att koordinationen förfinas.

Innehåll

Skapad av Louise, Camilla H och Jenny H.

 

Var är vi

Barngruppen har i nuläget skapat medvetenhet om sin kropp. De pekar på sina kroppsdelar och vissa benämner vad den heter. Barnen är i början av att skapa erfarenhet om vad man kan göra med sin kropp där de tränar grov- och finmotorik. Barnen har visat stort intresse för skapande i alla former. 

 

Vart ska vi

Vi vill att barnen ska kunna känna tillit till sin egen förmåga, utifrån varje individs förutsättningar. Barnen ska få uppleva att de behärskar sin kropp och visar intresse för att utmana sig själv i att prova på olika motoriska aktiviteter. Barnen ska visa intresse och lust för att skapa i olika material och själv ta initiativ till skapande. 

Förmågor:

Självständighet: självbild - barnens förmåga att veta vem man är och vad man kan.

Motorik och skapande: koncentration - barnens förmåga att styra och hålla kvar uppmärksamhet. 

 

Hur gör vi

Motorik

• Gympa till Bamses lilla gympa pass 1 gång per vecka

• Utevistelse: utforska utemiljön så som klättra, cykla, gå balansgång. Utmana och få barnen intresserade för de motoriska aktiviteterna ute. 

• Vardagsmotorik så som på och avklädning

• Lek organiserade av oss vuxna, kom alla mina små barn, på vilket sätt.../ ute. 

 

Skapande

• skapa påskpynt genom att måla och klistra med olika material.

 Skapa ansikte/ sig själv genom att rita/ klistra ögon mm

 • Tillgängligt i vår miljö ska det finnas färgpennor, kritor, pärlor, ploppar, klossar mm där vi ska utmana för vidare kunskap i både skapandet och finmotoriken. 

 

Genom undervisningen vill vi att barnen utvecklar ett transdisciplinärt lärande. 

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera i Unikum på gruppnivå samt minst ett individuellt lärloggsinlägg per barn kopplat till ett av läroplansmålen där barnet visar intresse för någon av aktiviteterna. Vi kommer att observera barnens kunnande och intresse för motorik och skapande och anteckna löpande i såväl de vuxenstyrda undervisningsstunderna som i barnens egna lek och lärsituationer.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: