Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3 - enkla maskiner

Skapad 2019-04-05 09:26 i Nåntunaskolan Uppsala
Teknik för årskurs 3
Grundskola 1 – 3 Teknik
Vad är enkla maskiner? Hur har de använts genom tiderna? Hur använder vi idag de enkla maskinerna? Framför allt hur används de enkla maskinerna på en lekplats? Det är vad vi ska arbeta med i detta arbetsområde.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att prata om vad teknik och tekniska lösningar är och reflektera kring hur de gjorde förr i tiden istället. Vi kommer att lära oss om de enkla maskinerna och träna på att hitta dessa i olika tekniska lösningar. Vi kommer att bygga en modell av en lekplats. Vi kommer i bygget att konstruera med olika material och efter egna skisser. Vi kommer att lära oss några ämnesspecifika begrepp. Arbetet kommer du att dokumentera i appen Book Creator. Vi kommer till största del arbeta i lärpar. 

Begrepp: hävstång, lutande plan, kil, hjul, skruv, block, stabilitet, hållfasthet, konstruktion, funktion

 Mål

Målen för arbetsområdet och därmed även bedömningen fokuserar på tre av förmågorna i teknikkursplanens syfte.  

Eleverna ska under arbetsområdet ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

 

Konkretiserade mål

 • identifiera (hitta) några tekniska lösningar i vardagen där enkla maskiner som hävstången, kilen, skruven, hjulet eller lutande planet ingår
 • hantera material i utformningen av en fysisk modell av ett lekredskap
 • göra en skiss till ett lekredskap där någon av de enkla maskinerna ingår
 • utforma en modell utifrån skissen
 • använda relevanta ord för att beskriva hur lekredskapet fungerar, vilka material som använts i byggandet av modellen samt beskriva arbetsprocessen.

Bedömning

I bedömningen kommer vi att fokusera på med vilken kvalitet eleven, utifrån ett givet uppdrag, går tillväga för att ta fram en idé och en fysisk modell som åskådliggjorde lösningen. Bedömningen fokuserar också på hur utvecklade dokumentationer av arbetet eleven gör i form av skisser, fysiska modeller, texter och muntliga redogörelser. Slutligen kommer vi att uppmärksamma om eleven kan identifiera några tekniska lösningar i vardagen där enkla maskiner ingår.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: