Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Piano/ackord/noter

Skapad 2019-04-05 09:35 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Musik
Att kunna spela alla grundackorden och därmed kunna kompa enklare låtar, samt att förstå grunderna inom noternas funktion.

Innehåll

Jag vill att du ska kunna spela alla grundackorden i både dur och moll. A B C D E F G. på piano.

Du ska också med hjälp av sidan pianoackord. se kunna spela även de med höjnings/sänkningstecken. t.ex. fiss eller ciss o.s.v.

Jag vill att du förstår noternas grunder och betydelse,  helnot, halvnot, fjärdedelsnot och åttondelsnot.

Uppgifter

 • uppgift i musik för 03

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Östlyckeskolan Musik 7-9

F
E
C
A
Sjunga
i olika musikaliska former och genrer
Du deltar i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Du deltar i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du deltar i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela
Melodistämma
Du kan spela enkla melodistämmor med viss tajming.
Du kan spela enkla melodistämmor med relativt god tajming.
Du kan spela enkla melodistämmor med god tajming.
Bas och slagverk
Du kan spela enkla bas- och slagverksstämmor med viss tajming.
Du kan spela enkla bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming.
Du kan spela enkla bas- och slagverksstämmor med god tajming.
Ackordinstrument
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byta ackord med visst flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byta ackord med relativt gott flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byta ackord med gott flyt.
Teknik och karaktär
Du spelar i någon genre med delvis fungerande teknik samt i viss mån passande karaktär.
Du spelar i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Du spelar i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Samspela och bearbeta musik
Du anpassar i viss mån din stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Du kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Du anpassar din stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Du kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Du anpassar din stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Du kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Skapa
Skapa och kommunicera egna tankar och musikaliska idéer
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Kombinera musik med andra uttrycksformer.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Analysera och samtala
Ge omdömen och förslag.
Du kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Musikens funktion för individ och samhälle
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Musikaliska karaktärsdrag
Du kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: