Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I rummet, vad händer där?

Skapad 2019-04-05 11:13 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska Bild Fysik Teknik
Nu ska vi arbeta med att skapa ett rum. Vi ska formge ett rum och även dra in el så vi kan ha belysning i rummet!

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Vi ska lära oss...

 • att skapa
 • att koppla kretsar
 • att löda

Arbetssätt

Vi ska...

 • ha lärarledda samtal om tekniker.
 • jobba praktiskt med uppgiften.
 • få handledning av läraren under arbetet med vårt olika alster.
 • löda och koppla kretsar

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom...

 • din bild och din delaktighet i diskussioner och reflektioner.
 • din kreativitet och problemlösningsförmåga under arbetets gång.
 • din färdiga koppling
 • din skiss och arbetsprocess

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: