Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Classics

Skapad 2019-04-05 14:03 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola F – 9
We will discuss, prepare and present. All with focus on speaking.

Uppgifter

Matriser

Muntlig färdighet

The Classics Grupp- eller pararbete och framförande samt olika former av diskussioner

>>>
>>>
>>>
Fakta
Du hittar och använder fakta om din författare
Du hittar och använder relevant och intressant fakta om din författare och hans/hennes verk.
Du hittar relevant och intressant fakta om din författare och hans/hennes verk.
Uttal och tydlighet
  • En  7-9
  • En  7-9
  • En  7-9
Du uttalar de flesta ord och fraser på rätt sätt.
Du uttalar ord och fraser på rätt sätt. Du tänker på och kan använda det nya du lärt dig.
Du uttalar ord och fraser på rätt sätt. Du försöker renodla din accent.
Språkliga strategier
  • En  7-9
Du gör dig förstådd även om du inte direkt hittar de ord du söker.
Om du stöter på problem när du ska berätta hittar du en effektiv väg runt problemet.
Du får tydligt fram det du vill säga och kan omformulera dig snabbt och med gott resultat så du gör dig förstådd.
Intonation
  • En  7-9
Du försöker använda dig av en engelsk språkmelodi.
Du använder dig mestadels av en engelsk språkmelodi.
Du använder en engelsk språkmelodi.
Vokabulär
Du använder grundläggande ordförråd.
Du försöker få in mer svåra ord i ditt tal.
Du använder dig av svårare ord i ditt tal.
Presentation
Din presentation hör ihop med det du berättar om.
Din presentation bidrar med information till dem som lyssnar till dig.
Din presentation bidrar till och stärker det du berättar om.
Förberedelser inför presentation
  • Lgr11
  • Lgr11
Du läser din text innantill.
Du har förberett dig för att vara mer publiktillvänd, genom att använda t ex stödord.
Du använder dig av stödord eller andra hjälpmedel för att underlätta din kommunikation till och med publiken.
Ansvar i grupp, både i diskussioner och när ni planerar.
  • Lgr11
  • Lgr11
  • Lgr11
Du gör din del av arbetet och samarbetar med de andra i gruppen.
Du gör din del av arbetet och bidrar till att arbetet går framåt.
Du gör din del av arbetet och bidrar medvetet och effektivt till att arbetet går framåt. Du är en drivande kraft i gruppens arbete.

Lärarkommentar och formativ bedömning:

>>>
>>>
>>>
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: