Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg ditt eget batteri

Skapad 2019-04-05 15:58 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 9 Kemi
Vid alla kemiska reaktioner är det elektroner som är i rörelse. Elektrisk ström är också elektroner i rörelse. Under denna laboration ska vi tillverka våra egna batterier.

Innehåll

Laboration: Bygg ditt eget batteri

Syfte: Syftet med laborationen är att du ska få lära dig hur man gör en planering för att utföra en vetenskaplig undersökning. Vidare är syftet att du skall få lära dig utföra själva experimentet samt dokumentera på ett vetenskapligt sätt.

Uppgift: Du skall bygga ett eget batteri som kan få en diod att lysa

Tillvägagångssätt:

1.       Sök information om hur batterier är uppbyggda. Skriv en faktatext som skall vara med i din labbrapport.

2.       Använd informationen du hittat om batterier och fundera hur du vill bygga ditt batteri.

3.       Skriv en planering för hur du tänker bygga batteriet (kan vara handskriven)

4.       Visa planeringen för Sara för godkännande

5.       Kontrollera att allt material du vill använda finns

6.       Bygg ditt batteri

7.       Testa att batteriet fungerar med hjälp av dioden

8.       Skriv labbrapport

Labbrapporten ska innehålla följande:

1.       Inledning

a.       Frågeställning - Frågeställningen är given i denna laboration. Den lyder: Hur bygger man ett batteri?

b.       Hypotes - Här beskriver du (jättekort) hur du ska bygga ditt batteri. Ex. Vi tror att batteriet kommer att fungera om vi gör …

c.       Bakgrund - Här skriver du en faktatext om hur batterier är uppbyggda (den batterityp du har valt). En person som inte är insatt i elektrokemi, men har grundkunskaper i kemi, skall genom att läsa din bakgrund bli insatt i ämnet och förstå hur ett batteri är uppbyggt. Genom att läsa din bakgrund ska man också förstå varför ni valt att bygga den typen av batteri som ni har valt.

 

2.       Material och metoder
Du beskriver noggrant hur du har gjort ditt experiment och vilket material du använt. Det skall vara så noggrant beskrivet att någon annan skall kunna läsa din instruktion och utföra exakt samma experiment.
Ex: ”10 ml saltsyra tillsattes.”  ” Provröret värmdes.”

 1. Resultat
  Skriv ner ditt resultat och dina observationer. Inget tyckande!
  Tabeller/diagram/bilder bifogas här (om sådant finns).

 

 

 

 1. Diskussion
  Här förklarar och tolkar du ditt resultat. Är de rimliga?

Tänkbara felkällor eller ev. faktorer som påverkat undersökningen och som kan ha någon större inverkan på resultatet diskuteras. Här tar du också med vilka förbättringar och nya experiment du skulle kunna göra.

5.       Referenser (kan också kallas ”källförteckning”)

Ange vilka källor du har använt En bra guide till hur referenser skrivs finns på Umeå universitetsbibliotek http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-harvard

 

För en bok med en författare inkluderar du följande (om tillgängligt): Författarens efternamn, förnamn. Utgivningsår. Titel. Upplaga (om ej 1:a uppl.). Förlagsort: förlag.

 

Exempel:

Bryman, Alan. 2008. Social research methods. 3. uppl. Oxford: Oxford University Press.

Matriser

Ke
Bygg ditt eget batteri

Kunskapsmatris - egen undersökning

 • Ke  7-9   Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9   Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  7-9   Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller och teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet och förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: