Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk7

Skapad 2019-04-07 18:11 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Inom algebran använder vi bokstäver och symboler för att lösa uppgifter. Ordet algebra kommer från det arabiska uttrycket al-jabir, som betyder återställande och syftar på ett av stegen i ekvationslösning.

Innehåll

 

Vet du vad följande begrepp betyder?

 

BEGREPP

SIDA I PRIO

Vet inte alls

Vet lite

Vet mycket

Uttryck

170

 

 

 

Numeriskt uttryck

     

Algebraiskt uttryck

     

Prioriteringsreglerna

 

 

 

 

Variabel

170

 

 

 

Formel

176

     

Mönster

180

 

 

 

Talföljd

 

 

 

Likhet

183

 

 

 

Ekvation

 

 

 

Vänster led, höger led

 

 

 

Obekant

 

 

 

Prövning

186

 

 

 

Kan du följande metoder?

NR

METOD

Avsnitt/sida (PRIO)

Kan inte alls

Kan lite

Kan mycket

1

Beräkna värdet av ett algebraiskt uttryck

5.1

(s. 170)

   

 

2

Skriva och tolka uttryck

 

 

 

3

Förenkla algebraiska uttryck

5.2 (s.173)

 

 

 

4

Använda och tolka formler

5.3 (s.176)

   

 

5

Rita ett mönster eller skriva en talföljd utifrån en formel

5.4 (s.180)

 

 

 

6

Skriva en formel utifrån ett mönster

5.4 (s. 181)

 

 

 

7

Lösa ekvationer med alla fyra räknesätten

5.6 (s. 186)

 

 

 

8

Lösa problem med hjälp av ekvationer

5.7 (s.190)

 

 

 

Hur vet du att du kan eller om du måste öva?

  • Förklara för en klasskamrat vad det är eller hur du gör!
  • Hitta på egna problem för en klasskamrat som prövar metoderna ovan!
  • Gör uppgifter i boken eller på arbetsblad!

Veckoplanering (preliminär)

Siffrorna 1-8 hänvisar till de olika metoderna ovan.

 

Vecka

Måndag
(50 min)

Tisdag
(60 min)

Onsdag
(40 min)

Torsdag
(60 min)

Veckomål

14

 

 

Intro, aktivitet

(1)

Genomgång. Träna (2)

Kunna beräkna värdet av ett uttryck

15

Aktivitet (2) Genomgång. Träna (2, 3)

Aktivitet (3)

Träna (2,3)

Genomgång (4)

Träna (3,4)

Träna (4)

Exit ticket (1-4)

Skriva och tolka uttryck, förenkla uttryck. Använda formler.

16

Påsklov

17

 

Räkna med kod (programmering)

 

18

Rep (4)

Genomgång (5, 6)

Aktivitet (5,6)

Träna (5,6)

Räkna med kod

Exit ticket (5,6)

Koppla ihop mönster/talföljd och formel

19

Intro ekvationer

Aktivitet (7)

Träna (7)

Räkna med kod

Exit ticket (7)

Lösa en enkel ekvation

20

Genomgång,  (8)

Träna (7, 8)

Träna (7,8)

Kapiteltest

Repetition/

Fördjupning

Lösa problem med ekvationer

21

Prov (del 1)

Återkoppling, rep/fördjupn

Gemensam problemlösn

Prov del 2

 

Olika sätta att träna

·         Prioboken kap 5

·         MatteDirekt kap 4

·         Arbetsblad

·         NOMP (Övningar): https://nomp.se/nomp/matematik/algebra

·         PEPONLINE (Video): https://www.youtube.com/playlist?list=PL1LMd1Wsj2JVSQ6-4UuxYy1HLzbaJj1Pc

·         Matteboken.se (genomgång och övningar): https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/uttryck-och-ekvationer

·         WEBBMATTE (Text+Video+Övningar): http://www.webbmatte.se/display_page.php?language=sv&HeadLanguage=sv&id=133&no_cache=2129290848

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: