Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Saffran Respekt

Skapad 2019-04-08 08:54 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Saffrans mål är att barnen ska förstå mentaliteten ”behandla andra som man själv vill bli behandlad”. Vi vill att barnen ska känna sig trygga i barngruppen och se varandra som en tillgång. Målet är även att vi (pedagoger) som vuxna ska fortsätta föregå med gått exempel.

Aktivitet:

 Vi väver ihop detta med bland annat våra språksamlingar. Genom att låta barnen berätta, en i taget, tillexempel vad de har gjort i helgen, eller vad de har för tankar kring sagan vi just hört osv. Visa vikten av att alla får komma till tals. Allas åsikt och berättelse är lika viktig.

Vi repeterar ”stopp min kropp” och diskuterar med barnen vikten av att höra och respektera ett stopp och att även kunna säja stopp/nej när något inte känns bra. 

Vi läser relaterade böcker dagligen på läsvilan och när tillfället ges. Vi använder oss även av polyglutt och böcker från barnkonventionen. 

Med respekt kommer även vikten av att värna om inte bara varandra utan även vår jord och allt som lever. Vikten av att inte slösa på våra naturresurser och skräpa ner.

När? Var? Hur? Varför?

Stärka barnen i deras inre utveckling. Vara närvarande vuxen och stötta i verksamhetens alla moment, så som måltider, samlingar, grupper och även annan ickeplanerad verksamhet. 

Resultat - hur blev det?

Detta är något som vi arbetar med under hela terminen och entré enbart under denna månad. Att kunna vänta på sin tur och låta andra tala till punkt har även många vuxna svårt att anamma i sitt sätt att vara. Vi tycker dock att saffransbarnen har tagit detta till sig så gott de har kunnat. Vi har diskuterat vikten av att vara rädda om varandra och att det man gör mot andra ska kännas bra i magen för båda parter. Vi har lyssnat på varandras tankar och funderingar vi stunder som givits för diskussioner och det har resulterat i att barnen stannar upp och tänker ett varv extra. De påminner varandra om att man faktiskt får tänka olika och att det är en bra sak så länge det inte sårar eller skadar någon annan. 

En annan ska är även synen på vår omvärld och jord. Både människor, djur och natur. Vi har öppnat för ett ”vi behöver varandra”tänk som barnen har nappat på. Ser vi en humla på insidan av fönstret så släpper vi ut den stället för att döda den. Humlor, bin och även getingar är viktiga för oss, nu mer än någonsin. 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Se ovan.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: