Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering område TEKNIK, Norrgårdens förskola

Skapad 2019-04-08 09:44 i Norrgårdens förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering (Pp) och uppföljning/utvärdering inom område TEKNIK. Under projektets gång görs även spaltdokumentationerna (1, 2, 3) kopplade till en nyfikenhetsfråga inom bokprojektet.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Piraterna och Regnbågsskatten

Tidsperiod: Mitten av april - slutet maj (v15-v22)

Förskolans namn: Norrgårdens förskola

Grupp: Solen

Barnens ålder: 1-5

År och datum:: Projektet pågår ht 2018 och vt 2019

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Teknik

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

  • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkelt teknik fungerar *med hjälp av arga gumman och hennes stora prylskåp utforska tekniska prylar i vardagen. Leta i vår närmiljö. Ställa frågan till barnen, vilka artefakter har vi omkring oss alltså hjälpmedel. Hur fungerar dem. Prova.

  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

*utifrån intresse med det stora byggmaterialet inne, samla ihop utebygg som lecablock, tegelsten, träskivor, bräder som vi kan bygga med utomhus. Ha på framsidan av solen

*ev en teknikvägg längst staketet med hälla rinna undersöka

 

förmågor: tro på sin egen förmåga, prova, ompröva, resonera, förklara, lyssna på andra och deras idéer 

 

 

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? 

Får ett brev från arga gumman med hennes prylskåp. Hon skickar ut barnen på sakletarjakt. Vi provar tekniker.

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Genom den pedagogiska dokumentationen och genom att vara närvarande pedagog. Vi utgår från det vi ser att barnen visat intresse för

Hur görs barnen delaktiga?

Via reflektion tillsammans med barnen, utifrån de vi gjorde tidigare och dokumentation.

 

Vem är ansvarig? Arbetslaget

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Unikum, dokument 3 i pedagogisk dokumentation, foton/bilder från projektet

Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Pedagogisk dokumentation.

Planeringen upprättad av: Pedagogerna på Solen. Frida, Pernilla, Kristoffer 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: