👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, friidrott åk 4-6

Skapad 2019-04-08 10:11 i Gylle skola Trelleborg
Simning: Kunna simma 200 m varav 50 m i ryggläge
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Vi kommer att arbeta med motorik och kondition genom att göra olika friidrottsgrenar som ländhopp, kast, hundrameters löpning och långdistanslöpning.

Innehåll

Bedömning:

Hur du anpassar dina rörelser till friidrottsgrenen.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Arbetet kommer att vara under v.38, Ht 2020

 

Begreppslista:

löparbanor, hoppgrop, ansats, avstamp, uppvärmning, mjölksyra, muskelfibrer,   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Mall Trelleborgs grundskolor för idrott och hälsa, redskap

Insats krävs
Godtagbara kunskap
Utvecklade kunskap
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Eleven kan anpassa sina rörelser till viss del till redskapsaktiviteten och kan föra enkla samtal om egna upplevelser av fysiska aktiviteten och kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med redskapsaktiviteter.
Eleven kan anpassa sina rörelser relativt väl till redskapsaktiviteten och kan föra utvecklande samtal om egna upplevelser av fysiska aktiviteten och kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med redskapsaktiviteter.
Eleven kan anpassa sina rörelser väl till redskapsaktiviteten och kan föra väl utvecklade samtal om egna upplevelser av fysiska aktiviteten och kan ge väl utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med redskapsaktiviteter.