Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2019-04-08 13:28 i Länna skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 7 – 9 Fysik
I det här arbetsområdet får du lära dig mer om energiformer, energiomvandlingar och om olika energikällor.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v. 15 - v. 19

Förmågor

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och i samhället. 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Samtala och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och i diskussionerna skilja fakta från värderingar.
 • Kunna göra välmotiverade ställningstaganden utifrån faktakunskaper
 • Kunskaper om energi; energiformer, energiomvandlingar, använda för arbetsområdet relevanta fysikaliska begrepp
 • Känna till energiprincipen och vad den innebär
 • Kunskap om olika energikällor, och fördelar respektive nackdelar med dem
 • Resonera om hur människa och teknik påverkar miljön och kring hur olika åtgärder bidrar till en hållbar utveckling

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Arbetsuppgifter, skriftliga och muntliga, under lektionstid, några som lämnas in och några som redovisas muntligt under lektionerna. 

Matriser

Fy
Energi

Fysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Olika energiformer
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
Ännu ej uppnått
Du kan redogöra för några energiformer inom energi.
Du kan redogöra för flera av energiformer som vi har tagit upp och du kan visa på några samband mellan dessa
Du kan redogöra för de energiformer inom energi som vi har tagit upp och du kan visa på samband mellan dessa.
Energiöverföring och Energiomvandlingar
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
Ännu ej uppnått
Du kan redogöra för -någon energiöverföringar -några energiomvandlingar -samt att du kan ge något förslag på hur energi kan lagras
Du kan redogöra för: -skillnaden mellan energiöverföringar och energiomvandlingar -energiövergångar i flera led -samt att du kan ge några förslag på hur energi kan lagras
Du kan på ett tydligt sätt redogöra för: -skillnaden mellan energiöverföringar och energiomvandlingar -energiövergångar i flera led, där du visar på energins oförstörbarhet samt att du kan ge några förslag på hur energi kan lagras
Ställningstagande
Ännu ej upnått
Du har tagit ställning för en energikälla och i dina argument har du använt minst en fördel och en nackdel av två olika energikällor. Din text är enkel med viss anpassning till syftet.
Du har tagit ställning för en energikälla och i dina argument har du använt dig av både fördelar och nackdelar från två olika energikällor. Texten är utvecklad relativt god anpassning till syftet.
Du har tagit ställning för en energikälla och i dina argument har du använt dig av både fördelar och nackdelar från minst tre olika energikällor. Texten är välutvecklad med god anpassning till syftet.
Begreppsförståelse och Begreppsanvändning
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Ännu ej uppnått
Du kan förklara några av begreppen som vi tagit upp Du försöker använda begreppen, men använder oftast ett vardagligt språk
Du kan förklara de flesta begreppen som vi tagit upp Du använder begreppen oftast på ett korrekt sätt
Du kan förklara begreppen vi tagit upp Du använder begreppen på ett korrekt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: