Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2019-04-08 14:09 i Östervåla förskola Graniten Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Att programmera är något som är spännande för barnen. Vår Blue-Bot fungerar så att den rullar framåt, bakåt, höger och vänster, precis som barnen gör när de leker. Nu programmerar vi!

Innehåll

Bakgrund

Digitalitet i förskolan är ett nytt inslag i vår nya läroplan som ges ut i juli 2019. Det är något som intresserar barnen "de föds in i en digital värld som är präglad av olika sorters teknik och ett ständigt informationsflöde" så börjar meningen i boken "Digitalitet i förskolan" skriven av Nea Elyoussoufi. På våra pedagogiska möten har vi haft programmering som en punkt då vi även praktiskt har prövat olika moment. Digitalitet ingår som ett fokusområde i vårt årshjul 2018-19.

Vi kommer på ett lekfyllt sätt att introducera och ta in programmering i vår lärmiljö, dels genom olika digitala verktyg men även som en naturlig del i barnens vardag. 

I denna planering har vi fokus på programmering följa pilar, framåt, bakåt, vänster, höger och till sist programmering av Blue-Bot.

Syfte 

Syftet är att barnen ska få erfarenhet och på ett lekfullt sätt komma i kontakt med programmering. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse och sina olika förmågor kring begreppsuppfattning, symbolers kommunikativa funktioner, lägesbeskrivning, föra och följa resonemang och matematisk förmåga.

Mål

Målet är att alla barn ska få möjlighet att utveckla sitt kunnande om programmering, detta genom enkel programmering. Det kan handla om att  barnen kommer få undersöka vilka moment som sker vid på och avklädning. Till exempel att ge en uppmaning till en kompis om vilka ytterkläder som ska på först. Men riktigt så enkelt är det inte för det krävs en djupare förståelse för vad man gör för att få på sig sina kläder, lyfter du höger eller vänster hand först? Vi vill öka barnens medvetenhet kring de olika moment som krävs för att göra en handling hos roboten och hos sig själv som individ. 

Arbetssätt

Vi arbetar med åldersgruppen 4-6 år.

 • Vi startar temat med att introducera barnen för en vald aktivitet med lärplattorna (ipads), där får de möta en robot som behöver hjälp att hitta sig igenom banan, detta gör barnen genom att man sätta in olika kommandon steg för steg (så som: Framåt, sväng höger/vänster, hopp upp, hopp ner).  
 • Vi kommer på ett lekfullt sätt introduceras olika aktiviteter, där barnen kommer programmera sig själv och andra.
 • Vi kommer även att Läsa boken Hej Ruby ; Äventyret i datorernas magiska värld. Vilket är en kapitel bok skriven av Linda Liukas och följer flickan Ruby som utmanar sig själv att undersöka och gå på äventyr för att hitta ädelstenar. 
 • Boken Hej Ruby delar även med sig av ett brett material kring programmering, där olika övningar att ta utav vilket barnen kommer få pröva.  
 • Introduktion av Blue-bot där barnen kommer att få räkna ut hur långt blue-boten åker. 
 • Skapande av banor, med olika mål för vad blue-boten ska ta sig fram till och från, ex. barnens första bokstav, favorit djur, osv. 

Vi använder övningar från boken "Digitalitet i förskolan och Hej Ruby".

 

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: