Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Sekularisering och religionskritik vt 19

Skapad 2019-04-08 14:38 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Sekularisering Religionskritik, t ex Humanisterna.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Sverige är Europas och kanske världens mest sekulariserade land. I detta arbetsområde tar vi reda på varför det är så. Vi kommer också att titta på religionskritik och alternativ till religion.

Innehåll

Konkretiserade mål

I detta arbetsområde ska eleverna kunna

 • förklara orsaker till sekularisering
 • resonera kring frågor om sekularisering, religionskritik och alternativ till religion (humanism)
 • granska och dra slutsatser från statistik med kritiska ögon

Undervisningen

Texthäfte, diskussioner, genomgångar. 

Bedömning

Bedömningen sker i både muntliga och skriftliga moment. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Sekularisering och religionskritik

--------------------->
--------------------->
--------------------->
Se samband religion-samhälle
Att utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva samband
Du beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Resonera i livsfrågor
Att resonera om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och livsåskådningar
Du för enkla resonemang på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du för utvecklade resonemang på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Information och källor
Att söka information om religioner och livsåskådningar. Att arbeta källkritiskt.
Du använder olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du använder olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du använder olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: