Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media

Skapad 2019-04-08 14:55 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Som inledande arbetsområde i SO för årskurs 5 kommer vi att arbeta med Media. Hur fungerar egentligen media och vilken roll har det i samhället? Vad är reklam och hur mycket påverkar det oss egentligen? Vi kommer också att fördjupa oss i sociala medier samt vilka rättigheter och skyldigheter som följer med användandet av dessa.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • fundera kring hur media påverkar och påverkas av samhället.
 • fundera kring medias påverkan i hur lokala, nationella och globala samhällsfrågor rapporteras.
 • använda begrepp och modeller som hör till ämnesområdet.
 • uttrycka dig och ta ställning i olika frågor som rör sociala medier samt förklara varför du tycker som du gör.
 • söka information från olika källor samt fundera kring deras trovärdighet.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • visa kunskaper om olika typer av medier genom att undersöka hur olika medier är uppbyggda samt se samband mellan dessa.
 • använda begrepp som hör till området.
 • undersöka och diskutera frågor som rör media, med extra fokus på sociala medier, samt förklarar varför du tycker som du gör.

Hur ska det bedömas?

 • Gruppdiskussion om media
 • Gemensamma diskussioner i helklass och i grupp

Undervisning och arbetsformer

 • Läsa/lyssna texter och svara på frågor/arbeta med svåra ord.
 • Se på film, skriva ner stödord, pausa för diskussion.
 • Jobba i par eller grupp.
 • Genomgångar
 • Leta information på iPaden och skriva faktatext.
 • Arbeta utomhus.
 • Kahoot/quiz

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: