Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sortera

Skapad 2019-04-08 15:46 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vi kommer arbeta med att sortera. Du kommer få prova på att dela upp olika saker med olika former och färger.

Innehåll

1.  Syfte

Eleverna ska göra detta för att dels lära sig mer om dels omgeometriska former och dels kunna sortera. De kommer även utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kunna kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld. 

2. Förmågor att utveckla:

Välj någon eller några av följande förmågor i din valda aktivitet.

 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem
 • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.

 

3. Vad ska vi göra för att utveckla förmågorna (aktiviteter) och vilket material ska stödja detta?

Eleverna kommer få ett antal geometriska former av olika färger. Även andra material att sortera så som kuner och nallar i olika färger. Därefter ska de sortera formerna på olika sätt. Därefter kommer de få berätta och beskriva för sina klasskamrater hur de har sorterat formera, varför de har kommer att finnas sorterat dem på det sättet och om de kunde gjort sorteringen på något annat sätt. Först kommer eleverna få göra detta i grupper om två-tre elever och sedan även enskilt.

 

4.Du kommer att få välja följande själv i denna aktivitet:

Eleven kan välja hur de sorterar de olika formerna samt det andra materialet med de och olika färgerna.

 

5. Utvärdering av aktiviteten:

Jag kommer fråga eleverna vad de tyckte om aktiviteten. Jag kommer även se huruvida eleven:

* urskiljer någon egenskap och sorterar efter den, och/eller

 • beskriver sin sortering utifrån någon egenskap.

   

  * sortera på flera olika sätt,

  * ta hänsyn till flera olika egenskaper vid sin sortering,

  * beskriva sin sortering med begrepp som är relevanta,

  * tolka och beskriva andras sorteringar, och/eller

  * resonera kring likheter och olikheter i elevernas olika sorteringar.

 

 

 

Matriser

Fritidsmall Planering

Rubrik 1

Förklara vad eleven ska klara för att ha nått målet för förmågan som tränas i detta specifika moment. EX: För att visa att du kan använda olika estetiska uttryck ska du i denna aktivitet ska du ha lagt en pärlplatta och du ska ha gjort ett halsband där pärlorna bildar ett mönster.
Nivå 1
På väg mot målet
Nivå 2
Nått målet.
Aspekt 1
Du behöver träna mer på förmågan i detta moment. EX: Eleven kan ej skapa ett mönster på halsbandet eller få till en pärlplatta.
Du behärskar förmåga in detta moment. EX: Eleven har gjort sin pärlplatta och har ett tydligt mönster på sitt halsband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: