Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle 1-3

Skapad 2019-04-08 15:47 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 2 – 3 Svenska Samhällsorienterande ämnen Matematik Svenska som andraspråk Naturorienterande ämnen
Arbetsområdet utgår från Sparbanksstiftelsens material "Vårt samhälle". Arbetet sker ämnesövergripande i tvärgrupper och klassvis.

Innehåll

Det här kommer du att få arbeta med:

Arbeta med materialet "Vårt samhälle", samhällsfunktioner, pengars användning och hur de cirkulerar. programmering

"Bygga ett samhälle"

Källsortera

Arbeta med olika yrken i samhället

Starta en maskkompost och dokumentera arbetet med den

Arbeta med beskrivande text enligt cirkelmodellen

Arbeta med materialet Pantresan - arbete med återvinning genom t.ex. film och samtal

Inge släng, vardagstips för hållbar utveckling

Håll Sverige rent, skräpplockardag

 

Bedömning sker enligt matris där kunskapskravet står i vänstra kolumnen och hur bedömningen går till i den vänstra.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt.
  Ma  1-3
 • Undersökningar i för eleven bekanta situationer, till exempel prisjämförelser, temperaturmätningar. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  1-3
 • Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, struktur, färg och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  1-3
 • Fältstudier och experiment för att undersöka närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena, till exempel, för att till exempel samtala om människa, djur och natur.
  NO  1-3
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel polis och bibliotek.
  SO  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
  Sv  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sva  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i samtal om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma   3
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till att ge förslag om hur källsortering och återvinnings kan göras.
  NO   3
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor.
  NO   3
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar.
  NO   3
 • Eleven kan använda entaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om människa, djur och natur.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven medverka i samtal om miljöfrågor av betydelse för eleven.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven medverka i samtal om samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället och hur de kan användas.
  SO   3
 • Eleven kan medverka i att söka information om samhället från givna källor.
  SO   3
 • Eleven kan använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om samhällsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan medverka i samtal om innehåller i texter som elven lyssnat till.
  Sv   3
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva meningar och att använda mellanrum mellan orden.
  Sv   3
 • Eleven kan medverka i samtal om innehåller i texter som elven lyssnat till.
  Sva   3
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva meningar och att använda mellanrum mellan orden.
  Sva   3

Matriser

NO Sv Ma SO Sva
Vårt samhälle 1-3

Rubrik 1

Nivå 1
So
Dessutom kan eleven medverka i samtal om miljöfrågor av betydelse för eleven.
Du visar när vi för samtal att du med stöttning kan ge exempel på val i vardagen som spelar roll för miljön, t.ex. när du handlar, hur du tar dig till olika ställen och hur du gör när du slänger sopor.
So
Dessutom kan eleven medverka i samtal om samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället och hur de kan användas.
Du visar när vi för samtal att du med stöttning kan ge exempel på vad som finns i Söderhamn och hur och när du kan använda det som finns, t.ex. sjukvård, polis, äldreomsorg, affärer, återvinningscentral .
So
Eleven kan medverka i att söka information om samhället från givna källor
Du kan med stöttning hitta information om ett yrke på olika sätt, t.ex. via film, intervju och text.
So
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om samhällsfrågor.
Du kan använda ord och begrepp som yrke, sjukvård, miljö, kompost i samtal. Du känner igen olika symboler för t.ex. återvinning och sjukhus.
No
I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till att ge förslag om hur källsortering och återvinning kan göras.
Du kan med stöttning sortera sopor vid en återvinningsstation, du kan också med stöttning förklara vad som händer med sopor som återvinns.
No
Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor.
Du kan med stöttning hitta information om kompostering och återvinning.
No
Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar.
Du kan med stöttning titta och samtala om vad som händer i maskkomposten.
No
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om människa, djur och natur.
Du kan använda ord och begrepp som kompost, miljö, återvinning. Du känner också igen olika symboler för t.ex. återvinning och symbolerna för de olika materialen vid återvinningsstation.
Ma
Eleven kan medverka i samtal om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Du kan med stöttning samtala om vad som är rimligt när det gäller t.ex. veckopeng, arbetstid per vecka.
Sv/Sva
Eleven kan medverka i samtal om innehållet i texter som eleven lyssnat till.
Med stöttning kan du delta i samtal om beskrivande texter som vi läser tillsammans. Du kan hjälpa till att fylla i fakta i en sexfältare från texter vi läser.
Sv/Sva
Dessutom medverkar eleven i att skriva meningar och att använda mellanrum mellan orden.
När vi skriver en gemensam beskrivande text kan du med stöttande frågor och med stöd av fakta i sexfältaren formulera meningar. Du visar också att du är medveten om att det är ett mellanrum mellan orden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: