Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension

Skapad 2019-04-08 16:35 i Palmbladsskolan Uppsala
När du har läst en bok ska du skriva en recension av denna.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Ni kommer att få läsa en bok under lektionstid som kommer att resultera i en bokrecension.

Innehåll

Lektionsplanering: 

1) Innan det är dags att skriva kommer du att få god tid att läsa en bok. Du bör föra anteckningar under tiden du läser utifrån lite frågor som jag delar ut. Dessa kommer du att ha nytta av när det är dags att skriva själv. 

2) Här kan du hitta en lista på  begrepp och uttryck som är lämpliga att använda i den här texttypen. 

3) Här finns också en mall som hjälper dig i ditt skrivande. 

4) Här finns också en film bifogad, om du behöver repetera det som vi har gått igenom under lektionen. 

5) i kommer att avsluta temat med ett boksamtal kring just era analyser. 

Uppgifter

  • Bokrecension

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska år 6

F (insats krävs)
E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Läsförståelse
Skriva sammanfattning av boken du har läst.
Målen för kunskapskrav uppfylls ej!
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Målen för kunskapskrav uppfylls ej!
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsa mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsa mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Målen för kunskapskrav uppfylls ej!
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skrivregler
Målen för kunskapskrav uppfylls ej!
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Samtala
Diskussion av boken.
Målen för kunskapskrav uppfylls ej!
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: