Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Litteraturhistoria + Shakespeare

Skapad 2019-04-08 16:58 i Friskolan Asken Grundskolor
Eleverna kommer under ett antal veckor arbeta om William Shakespeare samt behandla delar av hans verk. De kommer att ta in och behandla information.
Grundskola 9 Engelska
William Shakespeare anses av många inte bara ha varit Englands nationalskald utan också världslitteraturens främste dramatiker genom tiderna. "Shakespeare was not of an age, but for all time" ("Shakespeare tillhörde inte bara en tidsålder, utan evigheten").

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Centralt innehåll:

 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Målet med undervisningen är att du ska:

 • Få en förståelse för den epok då Shakespeare verkade.
 • Få en förståelse för Shakespeares texter.
 • Ta till dig information och använda dig av den.

Det här ska du göra:

 • Lyssna till föreläsningar (lärarens och elevers), anteckna.
 • Lämna in tre viktiga frågor till provet, minst en öppen och en sluten.
 • Genomföra provet
 • Välja en text och deklamera den, enskilt eller i grupp
  eller:
 • Egen idé 

Detta ska bedömas:

 • Muntlig framställning
 • Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9

Matriser

En
Shakespeare

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Fakta
Din framställning är kortfattad. Du har med det viktigaste.
Din framställning är fyllig. Du har med fler exempel.
Din framställning är mycket fyllig du och har hittat eget material.
Engagemang och förmåga att tala inför publik
Du tittar ofta i dina anteckningar men tittar på publiken då och då.
Du tittar i dina anteckningar men talar även fritt. Du har ofta ögonkontakt med publiken.
Du talar mestadels fritt och dina anteckningar endast som stöd.Du har god ögonkontakt med flesta i publiken.Du anstränger dig för att få publiken engagerad och intresserad av det du säger.
Uttal, intonation och flyt
Du stakar dig ibland men har för det mesta ett gott flyt och intonation. Du uttalar de flesta ord korrekt och tydligt.
Du har ett gott flyt och intonation. Du uttalar i princip alla ord korrekt och tydligt.
Du har ett mycket gott flyt och intonation. Förutom enstaka misstag, uttalar du alla ord korrekt och tydligt.
Ordval
Du använder ett enkelt språk med vanliga ord och ditt budskap går fram.
Du försöker att variera ditt språk med t ex synonymer och beskrivningar.
Du har ett fylligt språk som du varierar med synonymer, fasta uttryck, beskrivande ord osv. Du anstränger dig för att visa att du har ett stort ordförråd.
Grammatik
Du får fram ditt budskap men du gör en del grammatiska misstag.
Du får fram ditt budskap tydligt och gör få grammatiska misstag.
Du får fram ditt budskap tydligt och gör endast enstaka grammatiska misstag.
Prov
Du visar att du tagit till dig av det du lyssnat till, föreläsningar, presentationer och andra redovisningar. Du kan använda dig av anteckningar för att svara på frågorna.
Du visar att du tagit till dig merparten av det du lyssnat till, det du lyssnat till, föreläsningar, presentationer och andra redovisningar. Du använder dig av dina egna anteckningar för att svara på frågorna.
Du visar att du tagit till dig av det det du lyssnat till, föreläsningar, presentationer och andra redovisningar och kan redogöra för det på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: