Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik

Skapad 2019-04-08 17:52 i Vallmon förskola Flen
Förskola
Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att i akta, samtala och reflektera. Med denna planering vill jag försöka fånga upp barnen med dessa mål. -förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. -förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysialiska fenomen -förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Innehåll

Datum: 2019-04-09

Ansvarig för aktiviteten: Sara

Vilken grupp det berör: Helgrupp om jag inte har möjlighet att dela på gruppen.

Material som behövs: Naturmaterial såsom pinnar, löv, sten och kottar mm. Vattenfärg och vaxkritor.

Nulägesbeskrivning: Vi har sorterat mycket material och använt som tema matematik. Nu ville jag ta in naturen till avdelningen och sortera naturmaterial. Jag vill få upp ögonen för barnen att man kan sortera så mycket mer än leksakerna inomhus.

Beskrivning av aktivitet med ett syfte: Jag kommer under samlingen ha en aktivitet med sortering av olika naturmaterial. Barnen ska få hjälpa mig att sortera materialet i olika "familjegrupper" och hitta egna lösningar hur det ska gå till. Syftet är att de ska bredda sin kunskap om att man kan sortera mera saker än bara matematiska former. 

När vi sorterat vidare ska barnen få måla med en särskild teknik. Barnen får ett eller flera löv att först måla med vaxkrita på vitt papper med löv som ligger under för att sedan måla med vattenfärg över. Syftet är att de dels ska få in naturmaterial i form av löv och sedan få se vad som händer när man blandar två tekniker. 

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: