Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kap 7 och 8, Enheter och skala samt cirkeln, v 15-19

Skapad 2019-04-08 18:46 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 6 Matematik
När du studerat detta kapitel ska du kunna: • Kunna använda olika enheter för vikt och volym • Kunna använda enheten ton för vikt • förstå vad som menas med hastighet och kunna räkna med enkla beräkningar med hastighet • förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala • förklara begreppen diameter och radie • beräkna cirkelns omkrets och area

Innehåll

UNDERVISNING

När är är du studerat detta kapitel ska du kunna:

 • Kunna använda olika enheter för vikt och volym
 • Kunna använda enheten ton för vikt
 • förstå vad som menas med hastighet och kunna räkna med enkla beräkningar med hastighet
 • förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala
 • förklara begreppen diameter och radie
 • beräkna cirkelns omkrets och area

I undervisningen kommer följande att ingå

 • Faktagenomgångar
 • Enskilt arbete
 • Diskussioner i grupp

Ni kommer att jobba med:

1.   Uppgifter i boken enligt egen planeringen mot veckans mål

2.  Genomgångar och läxor enligt nedan

V

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Blå kurs

Grön kurs

Veckans mål

15

Rättning av prov kap 6

Uppstart kap 7 Enheter och skala

Volym

Mer volym

NP Engelska

Vikt

Blått spår:

Klar sid. 50-52

 

 

Grönt spår:

Klar sid. 38-41

Kunna använda olika enheter för vikt och volym

 

16

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

 

 

 

17

 PÅSKLOV

Vikt

Hastighet

 Skala

Blått spår:

Klar sid. 53-55

 

 

 

Grönt spår:

Klar sid. 42-47

 

Kunna använda enheten ton för vikt

Förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet

Förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala.

18

Cirkel

Omkrets och area

Omkrets och area

 

 

 

Blått spår:

Klar sid. 74-76

 

Grönt spår:

Klar sid. 66-69

 

Kunna förklara begreppen diameter och radie

Kunna beräkna cirkelns omkrets och area

19

Problem

lösning

Problem

lösning

NP Matte

Problem

lösning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. För djupare kunskaper, efter rött spår arbetas med Utmaningen och därefter fördjupningsboken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: