Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar

Skapad 2019-04-08 21:31 i Björkås särskola Ludvika
Vi tittar på några av de vanligaste fåglar. Vilka finns här i vår närhet?
Grundsärskola F – 6 Naturorienterande ämnen Estetisk verksamhet Bild Kommunikation Svenska Verklighetsuppfattning
Vilka fåglar kan vi se och höra på våra promenader?

Innehåll

 

Under några veckor kommer vi att bekanta oss med några vanliga småfåglar.

 • Vi lär oss namnen på någon/några vanliga fåglar,
 • lyssnar på deras läten, tittar på utseende, färger och storlek.
 • Vi ställer oss frågor som: Var bor dom? Vad äter dom?
 • Vilka fåglar ser vi på skolgården och promenader?

 

 

I undervisningen kommer vi att:

 • Titta på bilder och läsa böcker, lyssna på radioprogram och titta på film.
 •  Skriva om fåglar och måla.
 • Hur ser en fågel ut? Ben, vingar, näbb osv.
 • Titta på fåglarna hur de bor och lever, samt äter.
 • Lyssnar på deras läte och tittar på filmer om dem på UR.se och Youtube.
 • Gå på fågel-leta-promenad med kikaren.

 

MÅL:

 •  -känna igen/ kunna de begrepp som hör till fågeln: näbb, klo, fjäder, vinge, ägg, bo
 • - känna igen/kunna ett par vanliga fåglar t ex skata och domherre

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  4-6

Matriser

NO Sv VEU KOM Bl ES
Fåglar Grundsär 1-3

Samlad kunskap om fåglar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
Du visar och berättar om en fågels kroppsdelar(kännetecken)
 • NO  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan med stöd av en vuxen, på en fågelbildbild, använda ord, begrepp och symboler för att berätta hur en fågel ser ut och benämna de mest typiska kroppsdelarna.
Du kan på en fågelbildbild, använda ord, begrepp och symboler för att berätta hur en fågel ser ut och benämna de mest typiska kroppsdelarna.
Du kan utan bild berätta om hur en fågel ser ut och benämna de mest typiska kroppsdelarna och med rätt begrepp för fågelkroppen
Namnge
Du namnger och beskriver några vanliga svenska stann- och flyttfåglar
 • NO  1-3
Du kan med stöd namnge en eller ett par stannfåglar och en eller ett par flyttfåglar och visar med fotografiska bilder att du vet hur de ser ut
Du namnger minst 2-3 stannfåglar och 2-3 flyttfåglar och beskriver med rätt begrepp hur de ser ut och med hjälp av fotografiska bilder.
Du namnger minst tio fåglar både stannfåglar och flyttfåglar och beskriver med rätt begrepp hur de ser ut och med hjälp av fotografiska bilder
Sortera och beskriva
Du undersöker, jämför och dokumenterar resultat i ett enkelt stapeldiagram
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Du kan med hjälp av en vuxen föra in data i ett enkelt stapeldiagram och avläsa informationen om vad du ser.
Du visar genom samarbete att du kan föra in data i ett enkelt stapeldiagram och avläsa informationen.
Du visar genom samarbete med en kompis att du kan föra in data i ett enkelt stapeldiagram och avläsa informationen.
Skriva
Du skriver en enkel faktatext om en fågel.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Med stöd medverkar du i att skriva meningar och att använda mellanrum mellan orden i en enkel faktatext om en fågel ihop med en kompis.
Du medverkar i att skriva meningar och att använda mellanrum mellan orden i en enkel faktatext om en fågel ihop med en kompis.
Du skriver en enkel faktatext om en fågel på egen hand.
Bildframställning
Du gör en målning av en fågel.
 • Bl  1-3
Du kan med stöd medverka i att framställa en målning av en vald fågel i ett valt eller givet material.
Du kan medverka i att framställa en målning av en vald fågel i ett valt eller givet material.
Du kan på ett delvis fungerande sätt framställa en målning av en vald fågel i ett valt eller givet material.

NO Sv VEU KOM Bl ES
Fåglar Träning 1-6

Samlad kunskap om fåglar.

Grundläggande kunsk.
Grundläggande kunsk.
Fördjupade kunskaper
Beskriva
Du visar och berättar om en fågels kroppsdelar(kännetecken)
 • KOM  1-3
 • KOM  1-3
 • KOM  1-3
 • KOM  1-3
Du kan med stöd av en vuxen, på en fågelbildbild, använda ord, begrepp och symboler för att berätta hur en fågel ser ut och benämna de mest typiska kroppsdelarna.
Du kan på en fågelbildbild, använda ord, begrepp och symboler för att berätta hur en fågel ser ut och benämna de mest typiska kroppsdelarna.
Du kan utan bild berätta om hur en fågel ser ut och benämna de mest typiska kroppsdelarna och med rätt begrepp för fågelkroppen
Växter och djur
Du namnger och beskriver några vanliga svenska stann- och flyttfåglar
 • VEU  1-3
 • VEU  1-3
 • VEU  4-6
 • VEU  4-6
Du kan med stöd namnge en eller ett par stannfåglar och en eller ett par flyttfåglar och visar med fotografiska bilder att du vet hur de ser ut
Du namnger minst 2-3 stannfåglar och 2-3 flyttfåglar och beskriver med rätt begrepp hur de ser ut och med hjälp av fotografiska bilder.
Du namnger fem fåglar både stannfåglar och flyttfåglar och beskriver med rätt begrepp hur de ser ut och med hjälp av fotografiska bilder
Sortera och beskriva
Du undersöker, jämför och dokumenterar resultat i ett enkelt stapeldiagram
Du kan med hjälp av en vuxen föra in data i ett enkelt stapeldiagram och avläsa informationen om vad du ser.
Du visar genom samarbete att du kan föra in data i ett enkelt stapeldiagram och avläsa informationen.
Du visar genom samarbete med en kompis att du kan föra in data i ett enkelt stapeldiagram och avläsa informationen.
Skriva
Du skriver en enkel faktatext om en fågel.
 • KOM  1-3
 • KOM  4-6
 • KOM  4-6
Med stöd medverkar du i att skriva ord och att använda mellanrum mellan orden i en enkel faktatext om en fågel.
Du medverkar i att skriva ord och att använda mellanrum mellan orden i en enkel faktatext om en fågel.
Du skriver en enkel faktatext med egna ord om en fågel på egen hand.
Bildframställning
Du gör en målning av en fågel.
 • ES  1-3
 • ES  4-6
Du kan med stöd medverka i att framställa en målning av en vald fågel.
Du kan delta i att framställa en målning av en vald fågel.
Du kan framställa en målning av en vald fågel i ett valt eller givet material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: